Pohde on valmistelemassa hankintaa lasten ja perheiden palveluista sekä vammaisten henkilöiden asumispalveluista ja lyhytaikaishoidosta.

Julkaistu
Hankinnan kohteina ovat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain perusteella lapsille, nuorille ja perheille järjestettävät palvelut sekä asumispalvelut ja lyhytaikainen huolenpito asiakkaille, joilla on vammaisuuteen liittyvä tuen tarve.

Lasten ja perheiden palvelujen hankinta ja kutsu markkinavuoropuheluun 15.1.

Hankinnan kohteena ovat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain perusteella lapsille, nuorille ja perheille järjestettävät palvelut. Hankinta on suunniteltu toteutettavan palveluntuottajarekisterinä.

Palveluntuottajille pidetään info-tilaisuus/markkinavuoropuhelu hankinnasta maanantaina 15.1.2024 klo 15-16 Teams-ympäristössä.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa, jotta hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä ole myöskään sen edellytys.

Infon sisältö: tilaisuuden avaus, hankinnan esittely, keskustelua ja loppusanat. Infoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Infoon pääset tästä linkistä (tarvitset Teams-sovelluksen).

Vammaisten henkilöiden asumisen tuen ja lyhytaikaisen huolenpidon hankinta ja kutsu markkinavuoropuheluun 22.1.

Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut ja lyhytaikainen huolenpito asiakkaille, joilla on vammaisuuteen liittyvä tuen tarve. Hankinta toteutetaan rajoitettuna menettelynä palveluntuottajarekisterin sisäisenä kilpailutuksena.

Palveluntuottajille pidetään info-tilaisuus/markkinavuoropuhelu hankinnasta maanantaina 22.1.2024 klo 13-14 Teams-ympäristössä.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa, jotta hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä ole myöskään sen edellytys.

Infon sisältö: tilaisuuden avaus, hankinnan esittely, keskustelua ja loppusanat. Infoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Infoon pääset tästä linkistä (tarvitset Teams-sovelluksen).