Pohteen avustusten päätöksenteko viivästyy

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestöavustushaku alkoi 15. marraskuuta 2022. Toiminta-avustukset olivat haettavana 14.12.2022 asti. Toiminta-avustuksista oli tarkoitus päättää yhdyspintalautakunnan kokouksessa 19. tammikuuta, mutta päätöksenteko hieman viivästyy.

Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräajassa 99 kappaletta. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 795 832,60 euroa. Kerta-avustushakemuksia on saatu tähän mennessä viisi. Kerta-avustuksia on haettu yhteensä 47 730 euroa. Kumppanuusavustushakemuksia on saatu tähän mennessä kymmenen. Kumppanuusavustuksia on haettu yhteensä 315 666 euroa. Kumppanuusavustuskohteet saavat STEA- ja ESR-rahoituksia yhteensä 1 751 459 euroa. Kerta- ja kumppanuusavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Avustuksia on siis jo tähän mennessä haettu yhteensä 1 159 228,60 euron verran. Aluevaltuuston 19.12.2022 hyväksymän talousarvion mukaisesti järjestöavustuksia vuodelle 2023 on jaossa yhteensä 800 000 euroa. Aluevaltuusto hyväksyi talousarviokäsittelyssä myös valtuustoryhmien puheenjohtajien toimenpidealoitteen lisähaun järjestämiseksi järjestöavustuksiin asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi. Aluevaltuuston päätöksen mukaisesti rahoitus lisähakuun etsitään kokonaisbudjetin sisältä.

Avustusten suosion, uuden avustuslajin sekä valmistelussa esiin nousseiden haasteiden vuoksi yhdyspintalautakunta ei vielä 19. tammikuuta tehnyt päätöksiä toiminta-avustuksista. Sen sijaan yhdyspintalautakunta merkitsi saapuneet järjestöavustushakemukset tiedoksi, uudelleenarvioi avustusmäärärahan jakautumista avustuslajeittain ja sopi uuden kokousajan päätöksentekoa varten. Avustuksista päätetään ylimääräisessä kokouksessa 26.1.2023.