Pohteen tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab

Julkaistu
Aluevaltuusto valitsi 30.1.2023 tarkastuslautakunnan esityksestä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen.

Hyvinvointialueen konserniin kuuluu kolme kiinteistöyhtiötä, Oulun Keskuspesula Oy, Esko System Oy, Docta Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta, Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö sekä hyvinvointiyhtymä NordLab.

– Tarkastuslautakunnan kanssa mietimme palveluhankinnan laatukriteerit ajatellen erityisesti Pohteen kokoa. Kaiken kaikkiaan erilaisia laatukriteereitä määriteltiin yli 30. Organisaation suuruusluokasta kertoo kahden miljardin euron toimintakulujen taso sekä noin 18 400 työntekijän määrä. Tämä asettaa tilintarkastuspalvelun toteuttamiselle omat vaatimuksensa, tarkastusjohtaja Tarja Lempeä kertoo.

Tarkastuslautakunta kilpailutti tilintarkastuspalvelun hyvinvointialueelle ja sen tytäryhteisöille tilikausille 2023–2026. Palveluhankintaan sisältyy optiot tilikausille 2027 ja 2028. Kilpailutuksessa tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy ja KPMG Oy Ab, joista KPMG:n tarjous oli edullisempi. Voittaneen tarjouksen vertailuhinta oli 463 400 euroa kuudelle vuodelle laskettuna.

– Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisuus Pohjois-Suomessa ja olemme KPMG:n kokeneiden asiantuntijoiden kanssa erittäin innostuneita yhteistyöstä koko hyvinvointialuekonsernissa, kommentoi vastuunalainen tilintarkastaja Katri Hokkanen.

Yhteyshenkilöt

Tarja Lempeä

tarja.lempea@ppshp.fi

Tarkastusjohtaja, ulkoinen tarkastus ja arviointi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue