Pohteen toiminta-avustustuksia jaettiin 63 avustuskohteelle

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohde on jakanut ensimmäiset järjestöavustukset vuodelle 2023. Yhdyspintalautakunta päätti 26.1.2023 kokouksessaan jakaa toiminta-avustuksia 63 avustuskohteelle yhteensä 255 547,70 euroa. Toiminta-avustuksiin oli jaettavana 256 000 euroa.

Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräajassa 99 kappaletta. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 795 832,60 euroa. Pohteen avustusperiaatteet täyttäviä hakemuksia oli 69. Avustusperiaatteiden mukaisesti hyväksyttäviä kuluja oli yhteensä 352 322,60 euroa. Kuudessa hakemuksessa hakijan avustusperiaatteet täyttävästä toiminnasta saamat tulot kattoivat siitä aiheutuvat kulut.

Avustusperiaatteiden mukaisesti toiminta-avustusten jakoperusteena toimi pisteytysmalli eli jokainen pisteitä saanut avustuskohde sai pisteitä vastaavan määrän avustusta, kuitenkin enintään sen verran kuin avustusta oli haettu. Yhdyspintalautakunta jakoi pisteytyksen mukaan toiminta-avustuksia 63 avustuskohteelle yhteensä 255 547,70 euroa. Jakoteknisistä syistä toiminta-avustusta jäi jakamatta 452,30 euroa.

Avustuksia jaettiin yleishyödyllisille yhdistyksille muun muassa neuvontaan ja ohjaukseen, digitaitojen edistämiseen, vapaaehtoistoimintaan, tukihenkilötoimintaan, vertaistoimintaan, kerhotoimintaan, ryhmätoimintaan, harrastetoimintaan, virkistystoimintaan, ruoanjakotoimintaan, koulutuksiin, tapahtumiin ja kampanjoihin.

Avustuksen epäämiseen yhdyspintalautakunta päätyi esimerkiksi siksi, että yhdistys ei ollut osoittanut, millä tavalla toiminnassa tehdään yhteistyötä Pohteen palvelujen kanssa (17 hakemusta), yhdistyksen tehtävänä ei ollut terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen (5 hakemusta) tai hakija sai toimintaan STEA-avustusta, jolloin oikea avustuslaji on kumppanuusavustus (4 hakemusta).

Toiminta-avustusta yhdyspintalautakunta myönsi vain osan hakijan hakemasta summasta esimerkiksi tapauksissa, joissa yhteistyö Pohteen palvelujen kanssa toteutui vain osassa toiminnasta (12 hakemusta), toiminnasta hakijalle aiheutuvat kulut olivat pienemmät kuin haettu avustus (7 hakemusta), osa toiminnasta on Pohteen järjestämisvastuulla (5 hakemusta) tai yhdistys hakee osaan toiminnasta Oulun kaupungin avustusta (5 hakemusta).

Toiminta-avustusten myöntämisen jälkeen Pohteen järjestöavustusta jää vuodelle 2023 jaettavaksi vielä 544 452,30 euroa. Nämä avustukset yhdyspintalautakunta jakaa kerta- ja kumppanuusavustuksina, joita voi hakea ympäri vuoden, sekä erillisessä lisähaussa asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi. Aluevaltuusto päätti lisähausta talousarviokäsittelyn yhteydessä 19.12.2022. Lisähakua valmistellaan ja siitä tiedotetaan erikseen.

Yhteyshenkilöt

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö
Helena Liimatainen
050 520 1081
etunimi.sukunimi@pohde.fi