Pohteen toiminta on käynnistynyt – aluehallitus kokoontui 10.1.

Julkaistu
Aluehallitus käsitteli muun muassa järjestämisvastuun siirtymistä ja asiakasmaksuja vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluehallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 10.1.2023 varapuheenjohtaja Paavo Kohon johdolla.

Aluehallitus sai katsauksen vuodenvaihteen siirtymän sujumisesta. Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

 • Digitaalisen sote-keskuksen hankinta
 • Perhehoidon keskuksen, lastensuojelun ja vammaispalvelujen sosiaalityön virat
 • Psykiatrisen hoitotyön johtaminen ja OYS psykiatrian osastojen tilanne
 • Käyttösuunnitelman hyväksymisen aikataulu ja järjestämissuunnitelman toimeenpano
 • RRP2-hankkeen käynnistäminen
 • Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelma 1.1.2023 alkaen
 • Hankintaoikaisuvaatimus päätökseen mahalaukun ja suoliston tähystystutkimuspalvelujen hankinnasta
 • Lapsiperheiden kotipalvelun ja liikkumisen tuen palvelun asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen
 • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksut ja käyttövarat 1.1.2023 alkaen
 • Työterveyshuollon oman tuotannon (Työterveyshuolto Pohde) hinnasto vuodelle 2023
 • Oikeus hyvinvointialueen luottokorttiin

Tutustu kokouksen esityslistaan Pohteen sivuilla.

Siirtymä on sujunut turvallisesti

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen vuodenvaihteen siirtymän sujumisesta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt pääosin hyvin. Turvallinen siirtymä on pystytty varmistamaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut ovat jatkuneet ilman katkoksia. Terveydenhuollon potilastietojärjestelmät, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät sekä pelastustoimen järjestelmät ovat toimineet.

Ongelmia on ollut, niitä on ennakoitu ja pyritty ratkomaan nopeasti. Ammattilaisten arjessa on ollut joitakin häiriöitä, jotka ovat vaikeuttaneet työn sujuvuutta. Ongelmat ja häiriöt eivät ole kuitenkaan vaarantaneet hyvinvointialueen ydintehtävän suorittamista.

Pohteen ensimmäisen palkanmaksun onnistuminen perjantaina 13.1. on pyritty varmistamaan eri keinoin, ja käytössä on myös varajärjestelmät. Pohteen johto ja avainhenkilöt ovat olleet tehostetussa valmiudessa viikot vuodenvaihteen molemmin puolin.

Digitaalisen sote-keskuksen hankinta etenee

Digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtaja Katja Rääpysjärvi esitteli hankinnan etenemistä. Kilpailutuksessa pyydettiin tarjouksia digitaalisen sote-keskuksen palvelutuotannosta eli sairaanhoitajien ja lääkärien työpanoksesta ja digitaalisesta asiointialustasta.

Digitaalisen sote-keskuksen avulla yhdenmukaistetaan digitaalisen asioinnin palveluita ja tarjotaan digitaalisen asioinnin mahdollisuutta sitä haluaville. Näin pyritään turvaamaan sote-ammattilaisten aikaa niille asiakkaille ja potilaille, jotka tarvitsevat fyysisen kohtaamisen.

Digitaalisen sote-keskuksen toiminta alkaa suunnitelmallisesti alkuvuodesta ja laajenee alueittain koko Pohteen alueelle.

Järjestämissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esittelivät järjestämissuunnitelman vaiheittaista toimeenpanoa ja käyttösuunnitelman käsittelyä.

Vuosiksi 2023–2025 laaditun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpiteistä ja tapahtuvista muutoksista laaditaan erilliset toteutussuunnitelmat, joissa arvioidaan vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen, palvelujen jatkuvuuteen ja henkilöstöön.

Järjestämissuunnitelman tavoitteena on perustason vahventaminen. Asukkaiden tukeen kotona ja arjessa panostetaan. Muutokset tehdään asteittain, hallitusti ja yhdessä henkilöstön kanssa. Muutoksessa huomioidaan aina asiakkaan yksilöllinen tilanne.

Muutokset näkyvät asukkaille vaiheittain tulevien vuosien aikana siten, että korvaavat palvelut ovat käytössä ennen vanhojen palveluiden lakkaamista. Esimerkiksi kotona asumista tukevien palvelujen ja etälääketieteellisen tuen keskuksen toiminnan sujuvuus varmistetaan ennen kuin osastopaikkoja vähennetään.

Uudistuksilla luodaan kestävämpiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja henkilöstön työskentelymahdollisuuksia. Muutokset mahdollistavat henkilöstön riittävyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin nykyistä paremmin.

Lapsiperheiden kotipalvelun, liikkumisen tuen palvelun ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksuja linjattiin

Tulevaisuuslautakunta on tehnyt esitykset lapsiperheiden kotipalvelun, liikkumisen tuen palvelun ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksuista 1.1.2023 alkaen.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy asiakasmaksut. Harkinnanvaraisia asiakasmaksuja sovelletaan siihen saakka, kun aluevaltuusto on vahvistanut ne.

Uudet asiakasperheet voivat saada maksutta kahden viikon mittaisen, yhteensä enintään 15 tuntia kestävän kotipalvelun jakson kerran vuodessa. Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksulain mukainen tulosidonnainen asiakasmaksu. Tilapäisestä lapsiperheiden palvelusta peritään tasasuuruinen asiakasmaksu 12,20 euroa tunnilta enintään kolmelta tunnilta vuorokaudessa. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä soveltamisohjeen mukaisesti.

Liikkumisen tuen matkan asiakasmaksu määräytyy matkan pituuden ja Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) hinnaston arvolipun mukaisesti. Asiakasmaksua ei peritä asiakkailta, joilla on rintamapalvelus-, rintamasotilas-, rintama- tai miinanraivaajatunnus tai jotka ovat partisaanien uhreja tai sotaleskiä vuosien 1939–1945 sotien johdosta.

Lisäksi aluehallitus käsitteli mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksuja ja käyttövaroja. Aluevaltuustolle esitetään, että lyhytaikaisesta asumispalvelusta ei peritä asiakasmaksua.

Oikeus hyvinvointialueen luottokorttiin työtehtäviä varten

Aluehallitus myönsi oikeuden hyvinvointialueen luottokortin käyttöön aluevaltuuston puheenjohtajalle, aluehallituksen puheenjohtajalle ja hyvinvointialuejohtajalle. Luottokorttien kuukausittainen käyttöraja on 5 000 euroa. Käyttöoikeuden myöntäminen ei velvoita kortin käyttöönottoon.

Lisäksi hyvinvointialuejohtaja voi päätöksellään myöntää luottokorttien käyttöoikeuksia toimi- ja tehtäväaluejohtajille sekä muille hyvinvointialueen työntekijöille, joiden katsotaan tarvitsevan työnsä luonteen puolesta luottokorttia. Näiden luottokorttien kuukausittainen käyttöraja on enintään 3 000 euroa. Korttien määrä pidetään rajoitettuna.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.1.2022 kello 9–16. Kevään kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Paavo Koho
Aluehallituksen varapuheenjohtaja
paavo.koho@ouka.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Jouko Luukkonen
Konsernipalveluiden johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde