Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman loppuseminaarin tunnelmia

Julkaistu
Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma on ollut käynnissä 1.1.2020 alkaen ja sillä on ollut merkittävä rooli osana sote-uudistusta kaikilla hyvinvointialueilla. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on ollut varmistaa palveluiden laatu ja oikea-aikaisuus, kehittää palveluista aiempaa parempia saatavuudeltaan, jatkuvuudeltaan ja yhteentoimivuudeltaan sekä siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Käytännössä Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman kehittämistyö on toteutettu alueellisissa kehittämishankkeissa, joihin sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia. Pohteen alueella näitä kehittämisohjelmia ovat olleet 1) Ikäihmisten palvelut, 2) Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 3) Mielenterveys- ja päihdepalvelut, 4) Hoitotakuu, 5) Kuntoutus ja 6) Vammaispalvelut. Lisäksi on ollut useampia pienempiä hankeosioita, joissa on kehitetty esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja sekä kansalaisille digitaalisesti tarjottavia palveluja.

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma päättyy 31.12.2023 ja tämä neljän vuoden kehittämistyö huipentuu tänään kansalliseen Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman loppuseminaariin hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorpassa. Loppuseminaarissa käydään läpi sote-keskusten kehittämisen onnistumisia ja tulevaisuuden haasteita. Osana loppuseminaaria järjestetään myös posterinäyttely, jossa esitellään hyvinvointialueiden kehittämistyön tuloksia.