Tulevaisuuslautakunta evästi tarpeenmukaisten sote-keskusten valmistelua

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 2.3. keskustelemaan hyvinvointialueella valmistelussa olevista asioista ja linjaamaan esityksiä aluehallitukselle.

Tulevaisuuslautakunta tutustui kokouksessaan tarkemmin hyvinvointialueella käytössä olevaan kansalliseen RAI-mittaristoon ja käytäntöihin, joita hyödynnetään ikäihmisten toimintakyvyn arvioinnissa. Hyvinvointialueen käynnistyttyä on varmistettava, että koko Pohjois-Pohjanmaalla on käytössä yhtenäiset käytännöt ja osaaminen myös ikäihmisten toimintakyvyn mittaamisessa. Toimintakyvyn arvioinnin tavoitteena on arvioida ikäihmisen voimavaroja ja avuntarvetta. Lisäksi sen tavoitteena on löytää ikäihmisten elämäntilanteeseen sopivat ja oikein mitoitetut palvelut, joilla voidaan tukea ikäihmisten toimintakykyä ja aktiivisuutta sekä tukea heitä arjessa.

Tulevaisuuslautakunta keskusteli kokouksessaan myös sote-järjestämissuunnitelmaan liittyvien toimeenpanosuunnitelmien tilanteesta ja etenemisestä. Lisäksi lautakunta otti kantaa tarpeenmukaisten sote-keskusten valmisteluun ja ohjeisti jatkovalmistelua muun muassa henkilöstön saatavuuden, ulkomaisen työvoiman käytön sekä sote-tilojen nykykäytön ja tulevaisuuden osalta.

Tulevaisuuslautakunta myös päätti esittää aluehallitukselle päätettäväksi Pohteen omavalvontasuunnitelmaa sekä hyvinvointialueen sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen myöntämisen perusteita 1.6.2023 alkaen. Tulevaisuuslautakunnan esityslistan löydät kokonaisuutenaan täältä: tulevaisuuslautakunnan esityslistalle.

Tulevaisuuslautakunnan kokouksessa oli ensimmäistä kertaa mukana myös Pohteen nuorisovaltuuston edustaja Adalmiina Irvankoski. Lisätietoja Pohteen nuorisvaltuuston järjestäytymisestä löydät täältä: uutiseen nuorisovaltuuston järjestäytymisestä.

Yhteyshenkilöt

Antti Ollikainen
Lautakunnan puheenjohtaja
Antti@anttiollikainen.fi

Tulevaisuuslautakunta

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde