Pohteen nuorisovaltuusto järjestäytyi

Julkaistu
Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt ja tulevaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen nuorisovaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran 27.2.2023. Pohteen nuorisovaltuuston jäsenet edustavat kaikkia Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa.

Nuorisovaltuustolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. (Laki hyvinvointialueesta 32§). Pohteen nuorisovaltuusto toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti.

27.2.2023 pidetyssä nuorisovaltuuston kokouksessa tehtiin seuraavia valintoja:

  • Puheenjohtajaksi valittiin Liina Mäkelä Oulaisista.
  • Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sami Kemi Siikalatvalta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sofia Rentola Sievistä.

Hallintosäännön 11§ mukaan nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä edustaja aluevaltuustoon puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Nuorisovaltuusto nimesi edustajaksi aluevaltuustoon Liina Mäkelän ja varaedustajaksi Sami Kemin.

Hallintosäännön 16-18§ mukaan nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä edustaja tulevaisuuslautakuntaan, turvallisuuslautakuntaan sekä yhdyspintalautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Jokaisella jäsenellä on varajäsen. Nuorisovaltuusto valitsi

  • tulevaisuuslautakuntaan edustajaksi Adalmiina Irvankoski Oulusta ja varaedustajaksi Sami Kemi Siikalatvalta.
  • turvallisuuslautakuntaan edustajaksi Jaakko Jurvelin Tyrnävältä ja varaedustajaksi Eemil Pohjola Kuusamosta.
  • yhdyspintalautakuntaan edustajaksi Leevi Sippola Haapajärveltä ja varaedustajaksi Jere Jämsän Nivalasta.

Lisäksi aluehallitus on päättänyt, että lakisääteisessä opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä on nuorisovaltuuston edustaja. Nuorisovaltuusto valitsi edustajaksi opiskeluhuollon ryhmään Inga Koskenniemen Kempeleestä ja varaedustajaksi Eemil Pohjolan Kuusamosta.

Nuorisovaltuuston jäsenet

Yhteyshenkilöt

Marjo Riitta Tervonen
Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö
marjoriitta.tervonen@ppshp.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde