Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvät suunnitelmat avataan neuvotteluesityksen antamisen yhteydessä 20. helmikuuta

Julkaistu
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvä neuvotteluesitys annetaan tiistaina 20.2.2024. Ohjelmaan liittyvien toimeenpanosuunnitelmien sisällöstä kerrotaan silloin. Suunnitelmien toimeenpano tapahtuu vaiheittain yhteistoimintamenettelyn jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto on päättänyt 20.11.2023 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman linjauksista. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on ollut edellytyksenä valtioneuvoston myönteiselle päätökselle hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta. Valtiovarainministeriö seuraa säännöllisesti ohjelman toteutumista. Ohjelman toimeenpanosuunnitelmia ja niiden vaikutusten arviointeja on valmisteltu loppuvuodesta 2023 alkaen.

– Suunnittelua on tehty aluehallituksen poliittisessa ohjauksessa, ja suunnitelmat esitellään aluevaltuustolle seminaarissa 19.2.2024. Päätöksiä tehdään vasta, kun suunnitelmista on informoitu henkilöstöä ja käyty lain vaatima yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintamenettelyn aikana huolehditaan myös asukasosallisuuden toteutumisesta ja alueen asukkaiden tiedon saannista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien muodossa. Viranhaltijat tekevät neuvottelujen päätyttyä toimenpiteistä muodolliset päätökset, kertoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Toimeenpano tapahtuu vaiheittain yhteistoimintamenettelyn jälkeen

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvä neuvotteluesitys annetaan tiistaina 20.2.2024. Yhteistoimintamenettely aloitetaan 26.2., ja se kestää vähintään lain edellyttämät kuusi viikkoa. Menettelyn aikana neuvotellaan suunnitelmien perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista henkilöstön edustajien kanssa.

– Saamme paljon kysymyksiä ja yhteydenottoja esimerkiksi asukkailta ja kunnista. Meillä ei valitettavasti ole mahdollista vastata yksittäisiä toimenpidesuunnitelmia koskeviin tiedusteluihin tässä vaiheessa, mutta järjestämme suunnitelmiin liittyviä infotilaisuuksia yhteistoimintamenettelyn käynnistyttyä ennen päätöksentekoa, toteaa Ilkka Luoma.

Tiistaina 20.2. kello 12 järjestetään infotilaisuus Pohteen henkilöstölle. Median edustajille suunnattu tiedotustilaisuus pidetään tiistaina 20.2. kello 15.

Yleinen koko hyvinvointialueen asukastilaisuus järjestetään etäyhteydellä keskiviikkona 28.2. kello 17. Lisäksi järjestetään paikallisia infotilaisuuksia, joiden aikataulusta viestitään myöhemmin.

Yhteyshenkilöt

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja
juha.jaaskelainen@pohde.fi