Lääketieteen työt

Meillä on töitä opiskelijoista konkareihin. Täältä löydät tietoa esimerkiksi työskentelystä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa sekä erikoistumismahdollisuuksista.

Lue lisää alta
Liity joukkomme!

Pohteella on tarjolla lääkärille työpaikkoja erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä suun terveydenhuollon puolella. Koulutamme myös jatkuvasti uusia tulevaisuuden osaajia. Meillä työskentelee noin 1400 lääkäriä eri toimialueilla, lääketieteen kandidaateista erikoislääkäreihin.

Terveydenhuollon edelläkävijä

Meillä voit työskennellä seuraavilla toimialueilla:

  • Perhe ja sosiaalipalvelut ja Oys Psykiatria
  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Ikäihmisten palvelut
  • Vammaispalvelut
  • Oys sairaapalvelut sekä ensihoito
  • Yhteisiä toimialueita ovat kuntoutus ja sairaanhoidolliset palvelut.

Pohteen alueella sijaitsee yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, Oulun yliopistollinen sairaala. Yliopistollisen sairaalan pääasiallisia tehtäviä ovat vaativan erikoissairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen, yliopistollisessa sairaalassa toteutettava koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä muut yliopistollisessa sairaalassa hoidettaviksi säädetyt tehtävät.

Ammatillinen kehittyminen

Meillä voit lähteä rakentamaan ammatillista osaamista jo opintojen aikana. Tarjoamme työpaikkoja jo lääketieteen opiskeluiden alkuvaiheesta lähtien. Opintojen edetessä työmahdollisuuksia avautuu jatkuvasti lisää. Mikäli valmistumisen jälkeen haluat lähteä erikoistumaan, meiltä löydät vaihtoehtoja. Erikoistuville lääkäreille sekä YEK-palveluita suorittaville tarjoamme runsaasti ohjausta ja koulutusta. Pyrimme kaikin tavoin tukemaan sinua urasi eri vaiheissa. Meillä on mahdollista lähteä erikoistumaan monelle erikoisalalle ja erikoislääkäreillekin on useilla aloilla tarjolla lisäkoulutusta. Tarkempia tietoja löydät kunkin osaamiskeskuksen alta, kohdasta opetus.

 

Meillä voit suorittaa Yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) kuuluvia sairaalajaksoja sekä terveyskeskusjaksoja. Näistä jaksoista voit kysyä suoraan sinua kiinnostavista yksiköistä.

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK), ikäihmisten palvelut

Järjestämme yhteistyössä Oulun Terveyden ja Sairaanhoidon palveluiden ja OYS Geriatrian ja Yleislääketieteen keskuksen kanssa yleislääketieteen erityiskoulutuksen. Koulutus kestää 24 kuukautta. Perehdytämme perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa. Tässä koulutusrungossa lääkärillä on mahdollisuus saada tehostetusti koulutusta ja ohjausta erityisesti ikäihmisten hoitoketjuihin.

Terveydenhuollon edelläkävijä

Pohde on terveydenhuollon edelläkävijä hoidon jatkuvuudessa, innovatiivinen, työntekijöistään huolehtiva ja työyhteisöltään monipuolinen ja hyvä paikka tehdä töitä. Panostamme nuorten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ohjaukseen sekä senioritukeen ja olemme koulutusmyönteisiä.

Isona työnantajana pystymme tarjoamaan monenlaisia mahdollisuuksia ja joustavuutta! Voit vaihtaa työpaikkaa Pohteen sisällä eri yksiköihin säilyttäen saavuttamasi edut, kuten kertyneet vuosilomat, eli pystyt suorittamaan useampia erikoistumisjaksoja samalle työnantajalle oman mielenkiintosi mukaan. Vaikutusmahdollisuutesi työnkuvaan ovat hyvät ja lisääntyvät digitaaliset palvelut tuovat mukanaan myös etätyöskentelymahdollisuuksia. Panostamme moniammatilliseen tiimityöhön ja tavoitteenamme on, että henkilöstömme osallistuu ja vaikuttaa yhdessä hyvinvointialueen toimintaan ja palveluiden kehittämiseen.

Tule osaksi innovatiivista työyhteisöämme, jossa työyhteisön ilmapiiri on suurin rikkautemme!