Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Kahden vuoden mittainen koulutus antaa vastavalmistuneelle lääkärille hyvät valmiudet itsenäiseen yleislääkärin työhön, erityisesti ikääntyneiden hoitoon, tulevasta erikoisalasta riippumatta.

Lue lisää alta

Tietoa koulutuksesta

Ikäihmisten palveluihin painottuva yleislääketieteen erityiskoulutus tukee kaikkien erikoisalojen tulevia ammattilaisia

Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Lääkärit kohtaavat kaikilla erikoisaloilla yhä enemmän ikääntyviä potilaita. Ikääntyvien hyvä hoito vaatii erikoisosaamista. Monisairastavuuden hallinnasta ja ikääntyneiden palveluketjujen tuntemuksesta on hyötyä kaikilla erikoisaloilla.

Pohteen ikäihmisten palveluihin painottuvassa yleislääketieteen erityiskoulutuksessa perehdytämme vastavalmistuneet lääkärit perusterveydenhuollon lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa. Koulutuksessa lääkärit saavat tehostetun koulutuksen ja ohjauksen erityisesti ikäihmisten hoitoon.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Pohteen Oulun terveyden ja sairaanhoidon palvelut,  OYS Geriatrian ja Yleislääketieteen keskus.

Tätä kysytään

Lisätiedot ja koulutukseen ilmoittautuminen

OYS Geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskus
Elina Heikkinen
Palvelualuejohtaja
elina.heikkinen@pohde.fi

”Lääkärit tulevat kohtaamaan ikääntyviä potilaita omassa työssään yhä enemmän. Koulutuksessa haluamme tukea vastavalmistuneita lääkäreitä ikäihmisten hoidon erityispiirteiden ymmärtämisessä erikoisalasta riippumatta.”