Vammaispalvelujen kuljetuspalvelut

Palvelun sisältö

Voit saada kuljetuspalvelua, jos olet vaikeavammainen ja sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja et kykene vamman tai sairauden vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, eikä sinulla ole sopivia palveluja muun lain nojalla.

Kuljetuspalveluita voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihisi sekä työ- ja opiskelumatkoihisi.
Asiointi- ja virkistysmatkoihisi voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat ovat kuukausikohtaisia, määrää et voi ylittää, etkä siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Toimi näin

Saat lisätietoa vaikeavammaisten kuljetuspalveluista vammaispalveluista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vammaispalvelulaki

Oulu
Kuljetuspalvelut

Voit hakea sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tuen palvelua, jos olet vammainen tai vähävarainen ikääntynyt etkä pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

Saat liikkumisen tuen palvelua vain asiointiin tulo- ja lääkäriselvityksen perusteella. Palvelua ei voi käyttää virkistysmatkoihin.

Toimi näin

Saat ohjeita ja neuvoja Aino-neuvonnasta, liikkumisen tuen palvelun palvelusihteeriltä sekä palveluohjauksesta.

Kuljetuspalvelut vammaispalvelulain perusteella

Jos olet vaikeavammainen ja sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja et kykene vamman tai sairauden vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, eikä sinulla ole sopivia palveluja muun lain nojalla. Palveluohjaus voi myöntää kuljetuspalveluita asiointi- ja virkistysmatkoihisi sekä työ- ja opiskelumatkoihisi. Asiointi- ja virkistysmatkoihisi voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat ovat kuukausikohtaisia, määrää et voi ylittää, etkä siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Oulun palvelualueen sopimusautot

Toimi näin

Saat ohjeita ja neuvoja Aino -neuvonnasta ja palveluohjauksesta.

Vammaispalvelulain mukaiset etuudet

Toimi näin

Ota yhteyttä Oulun omahoidon kautta sosiaalityöntekijään, asioi palveluohjausyksikössä tai soita erityisryhmien palveluohjauksen puhelimeen.
Täytä vammaispalveluhakemus.

Verkkoasioinnit

Omapalvelu-sosiaa­li­palvelut verkossa

Omapalvelusta voit hakea näitä palveluja:

  • täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki
  • omaishoidontuki
  • vammaispalvelut
  • vammaispalvelujen kuljetuspalvelut
  • lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kuten kotipalvelu, perhetyö tai perheneuvonta

Palvelunumerot

Aino-neuvontapuhelin

Kysy Aino-neuvonnasta voi kysyä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

Maanantai – perjantai kello 9-12 ja kello 13-15

Kehitysvammaisten perhehoito

Kysy yhteyshenkilöltä kehitysvammaisten perhehoidon yhteystietoja.

Yhteyshenkilö
044 703 6471
Kuljetuspalvelun neuvontapuhelin

Soita kuljetuspalvelun neuvontapuhelimeen sosiaalihuollon kuljetuspalvelua ja sen käyttöön liittyvistä asioissa.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Matkapalvelukeskus

Oulun alueella asiakkaille myönnetyt vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelumatkat tilataan Matkapalvelukeskuksesta ympärivuorokauden. Jos Matkapalvelukeskus ei vastaa 15 minuutin kuluessa puheluun, on asiakkaalla oikeus tilata matka suoraan Oulun alueen sopimusautolta.

Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien asiakkaille myönnetyt vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelumatkat tilataan Matkapalvelukeskuksesta ympärivuorokauden. Jos Matkapalvelukeskus ei vastaa 15 minuutin kuluessa puheluun, on asiakkaalla oikeus tilata matka suoraan Oulunkaaren palvelualueen kilpailuttamalta taksilta. Matkapalvelukeskuksen jonotusaikaa seurataan.

11.9.2023 lähtien myös Haapaveden, Pyhännän ja Tyrnävän kuntien asiakkaille myönnetyt kuljetusmatkat tilataan Matkapalvelukeskuksesta.

Puhelinajat
Aina avoinna (24/7)
Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.
Matkapalvelukeskus, laskutus
Voit ottaa yhteyttä omavastuuosuuteen ja laskutukseen liittyvissä asioissa.
Puhelinajat
Ma 10:00 - 14:00
Ti 10:00 - 14:00
Ke 10:00 - 14:00
To 10:00 - 14:00
Pe 10:00 - 14:00
Sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta, Oulu, puhelinnumero

Saat ohjeita ja neuvoja sosiaalisesta tuesta sosiaalipalveluiden asiakaspalvelun puhelimesta.

Maanantai – perjantai kello 08:30-15:30

Lomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemuksella voit hakea vammaisille tarkoitettuja palveluja.

Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.

Lomakkeen toimitustiedot
PL 27, 90029 POHDE

Verkkosivut

Matkapalvelukeskus

Haapaveden, Pyhännän, Oulun, Iin, Pudasjärven, Utajärven, Vaalan ja Tyrnävän vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiointi- ja virkistysmatkat tilataan Matkapalvelukeskuksesta. Vain matkapalvelukeskuksesta tilatut matkat ovat palvelupäätöksen mukaisesti korvattavia matkoja.

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelun soveltamisohjeet

Katso verkkosivulta sosiaalihuollon kuljetuspalvelujen kriteerit.

Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelukysely
Verkkosivulla saat arvion vastaamalla kysymyksiin, oletko oikeutettu sosiaalihuoltolainmukaiseen kuljetuspalveluun.