Lautakunnat

Lautakunnat seuraavat ja ohjaavat tehtäväalan toimintaa.

Lue lisää alta
Lautakunnat seuraavat ja ohjaavat hyvinvointialuestrategian toteuttamista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on viisi lautakuntaa: aluevaali-, tarkastus-, tulevaisuus-, turvallisuus- sekä yhdyspintalautakunta. Aluevaali- ja tarkastuslautakunnat ovat lakisääteisiä. Aluevaltuusto nimeää lautakuntien jäsenet puolueiden ehdotusten pohjalta. 

Lautakunnat käsittelevät tehtäväalaansa kuuluvia aloitteita ja valmistelevat aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa.

Tulevaisuuslautakunta ohjaa tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja osaamistoimintaa

Tulevaisuuslautakunta päättää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisistä palvelukriteereistä, harkinnanvaraisista asiakasmaksuista ja palveluseteliarvoista aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti. Se arvioi järjestämisen ja palvelutuotannon toimintaa sekä voimavarojen hyödyntämistä ja kehittämistä.

Yhdyspintalautakunta edistää hyvinvointialueen ja kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien yhteistyötä

Yhdyspintalautakunta esimerkiksi edistää asukkaan osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksia, valmistelee aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia asioita, esimerkiksi hyvinvointikertomuksen sekä
päättää myönnettävien avustusten periaatteista ja jakamisesta.

Turvallisuuslautakunta arvioi pelastuspalveluja sekä turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjä

Turvallisuuslautakunta arvioi ​pelastuspalveluiden lainmukaisuutta, vaikuttavuutta ja palvelutason toteutumista​ sekä turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjen toteuttamista alueellamme​. Turvallisuuslautakunta tekee esitykset aluehallitukselle ja aluevaltuustolle, esimerkiksi​ varautumisen ja valmiussuunnitelman toteuttamisesta​, kokonaisturvallisuuden käytännön toteutuksesta ja pelastustoimen palvelutasopäätöksestä.