Turvallisuuslautakunta

Turvallisuuslautakunta arvioi pelastuspalveluja sekä turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjä

Kokousaineistot

Esityslistat

Pöytäkirjat

 

Kokousajat

To 19.1.2023
To 16.2.2023
To 16.3.2023
To 20.4.2023
To 11.5.2023

Kokoonpano

Puheenjohtaja Pirkko Mattila
Varapuheenjohtaja Jarmo Haapaniemi

Jäsenet

Hemmo Heiskanen
Olli Heikkilä
Markus Jaatinen
Kaisa Louet
Susanna Kisner
Mikko Korkeakoski
Mikko Merihaara
Päivi Hirsso
Jani Törmi
Eija Flink
Anu Niemi-Himanka

Varajäsenet

Janika Harju
Asko Merilä
Tapani Ervasti
Paavo Ranua
Eeva-Maria Parkkinen
Eveliina Leskelä
Jorma Axelsson
Päivi Tuomivaara
Katja Torvinen
Marko Salmela
Annemari Enojärvi
Jorma Hanhela
Tero Nevala

Turvallisuuslautakunnan tehtävät

Yleiset lautakunnan tehtävät

 1. vastata lautakunnan viestinnästä
 2. edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yleistä hyvinvointialueen asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä
 3. edistää asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla asioiden tuloksellista valmistelua ja hyvinvointialuestrategian toteuttamista
 4. käsitellä lautakunnan tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua
 5. valmistella aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia strategiatason asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa
 6. vastata muista aluevaltuuston ja aluehallituksen lautakunnalle asettamista tehtävistä.

Turvallisuuslautakunnan tehtävät

 1. seuraa, arvioi ja raportoi aluehallitukselle hyvinvointialueen turvallisuus ja varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta
 2. seuraa ja arvioi pelastuspalveluiden lainmukaisuutta, vaikuttavuutta, palvelutason toteutumista sekä raportoi asiasta aluehallitukselle vuosittain
 3. hyväksyy osaltaan pelastustoimen vuosittaisen selvityksen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta (pela-järjestämislaki 13 §)
 4. hyväksyy pelastustoimen tehtävien ja palvelujen omavalvontaohjelman (pela-järjestämislaki 16 §)
 5. tekee aluehallitukselle esityksen muista tarpeelliseksi katsomistaan asioista
 6. päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa
 7. tekee selvityksen aluehallitukselle palvelujärjestelmän toimivuudesta painottaen turvallisuutta.

Turvallisuuslautakunnan tehtävänä on lisäksi valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle

 1. esitys hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnitelman toteuttamisesta
 2. esitys hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden käytännön toteutuksesta
 3. esitys hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvitys merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä osana sisäisen valvonnan raportointia ja toimintakertomusta
 4. esitys pelastustoimen palvelutasopäätökseksi.