Turvallisuuslautakunta

Turvallisuuslautakunta arvioi pelastuspalveluja sekä turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjä

Lue lisää alta

Kokousaineistot

ESITYSLISTAT

PÖYTÄKIRJAT

 

Kokousajat

To 25.1.2024
Ke 21.2.2024
Ke 20.3.2024
Ke 17.4.2024
Ke 22.5.2024
Ti 11.6.2024

Kokoonpano

Puheenjohtaja Pirkko Mattila
Varapuheenjohtaja Jarmo Haapaniemi

Jäsenet

Niilo Keränen
Olli Heikkilä
Markus Jaatinen
Kaisa Louet
Eeva-Maria Parkkinen
Mikko Korkeakoski
Mikko Merihaara
Päivi Hirsso
Jani Törmi
Eija Flink
Anu Niemi-Himanka
Jaakko Jurvelin, 
nuorisovaltuuston edustaja

Varajäsenet

Janika Harju
Marko Salmela
Asko Merilä
Tapani Ervasti
Paavo Ranua
Anne Matikainen
Eveliina Leskelä
Jorma Axelsson
Päivi Tuomivaara
Katja Torvinen
Annemari Enojärvi
Jorma Hanhela
Tero Nevala
Eemil Pohjola, 
nuorisovaltuuston edustaja

Turvallisuuslautakunnan tehtävät

Yleiset lautakunnan tehtävät

 1. vastata lautakunnan viestinnästä
 2. edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yleistä hyvinvointialueen asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä
 3. edistää asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla asioiden tuloksellista valmistelua ja hyvinvointialuestrategian toteuttamista
 4. käsitellä lautakunnan tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua
 5. valmistella aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia strategiatason asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa
 6. vastata muista aluevaltuuston ja aluehallituksen lautakunnalle asettamista tehtävistä.

Turvallisuuslautakunnan tehtävät

 1. seuraa, arvioi ja raportoi aluehallitukselle hyvinvointialueen turvallisuus ja varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta
 2. seuraa ja arvioi pelastuspalveluiden lainmukaisuutta, vaikuttavuutta, palvelutason toteutumista sekä raportoi asiasta aluehallitukselle vuosittain
 3. hyväksyy osaltaan pelastustoimen vuosittaisen selvityksen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta (pela-järjestämislaki 13 §)
 4. hyväksyy pelastustoimen tehtävien ja palvelujen omavalvontaohjelman (pela-järjestämislaki 16 §)
 5. tekee aluehallitukselle esityksen muista tarpeelliseksi katsomistaan asioista
 6. päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa
 7. tekee selvityksen aluehallitukselle palvelujärjestelmän toimivuudesta painottaen turvallisuutta.

Turvallisuuslautakunnan tehtävänä on lisäksi valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle

 1. esitys hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnitelman toteuttamisesta
 2. esitys hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden käytännön toteutuksesta
 3. esitys hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvitys merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä osana sisäisen valvonnan raportointia ja toimintakertomusta
 4. esitys pelastustoimen palvelutasopäätökseksi.