Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointialue edistää hyvinvointia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluilla.

Lue lisää alta
Pohde ja kunnat jakavat vastuun asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä

Hyvinvointialueen tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia hyvinvointialueen lakisääteisissä tehtävissä. Pohde myös koordinoi Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia edistävää yhteistyötä.

Strategia ja järjestämissuunnitelma ohjaavat hyvinvointialueen hyvinvoinninedistämistyötä

Pohteen strategia ja järjestämissuunnitelma ohjaavat hyvinvointialueen hyvinvoinninedistämistyötä. Molemmat asiakirjat korostavat varhaista tukea, ennaltaehkäisyä ja omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvointialueen lakisääteiset tehtävät

Hyvinvointialueella on useita lakisääteisiä hyvinvoinnin edistämisen tehtäviä. Niiden toteutumista koordinoi ja tukee Pohteessa järjestämistoimintoihin sijoittuva Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue.

  • Edistämme asukkaiden hyvinvointia hyvinvointialueen lakisääteisissä tehtävissä.
  • Nimeämme hyvinvoinnin edistämisen vastuutahon.
  • Huomioimme päätöksenteossa päätösten arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.
  • Asetamme strategiset hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittelemme niitä tukevat toimenpiteet.
  • Seuraamme asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Raportoimme näistä aluevaltuustolle vuosittain.
  • Valmistelemme aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteistyössä kuntien, asukkaiden ja hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien kanssa. Julkaisemme kertomuksen ja suunnitelman julkisessa tietoverkossa.
  • Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
  • Neuvottelemme vähintään kerran vuodessa edellä mainittujen tahojen kanssa hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

Ota yhteyttä

Sanna Salmela
Hyvinvoinnin edistämisen päällikkö
sanna.salmela@pohde.fi
Marjo Riitta Tervonen
Yhteistyöjohtaja
marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Lea Mäkelä
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointisuunnittelija
lea.makela@pohde.fi

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit

Oulu
Iida-Maria Bimberg
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
iida-maria.bimberg@pohde.fi
Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus
Sirpa Hyyrönmäki
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
sirpa.hyyronmaki@pohde.fi
Rannikko ja Eteläinen
Carita Hiironen
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
carita.hiironen@pohde.fi

Asiakaskokemusyhteyshenkilöt

Kristiina Piironen
Asiakaskokemusasiantuntija
kristiina.piironen@pohde.fi
Tuija Puhakka
Asiakaskokemuskoordinaattori
tuija.puhakka@pohde.fi

Järjestö- ja seurakuntayhteistyö

Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue, järjestämistoiminnot
Helena Liimatainen
Järjestötyön koordinaattori

Järjestöavustukset, järjestöyhteistyöryhmä, järjestöverkostot ja järjestöyhdyshenkilöt, ks. lisätietoja Pohde.fi-sivustolta.

helena.liimatainen@pohde.fi