Hyvinvointityö

Tietoa asukkaiden hyvinvointia edistävästä yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa

Lue lisää alta

Asukkaan hyvinvointi on yhteinen asiamme

Tule mukaan yhteistyöhön!

Tavoitteenamme on, että Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat hyvin. Hyvinvointialueen vastuulla olevat sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja pelastuspalvelut ovat hyvinvoinnille tärkeitä. Niiden lisäksi moni muukin asia vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin. Siksi hyvinvointialue tekee asukkaiden hyvinvointia edistävää yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Tutustu tällä sivulla siihen, mitä hyvinvointi tarkoittaa, mitä kukin tekee ja miten teemme yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla.

Mitä hyvinvointi tarkoittaa?

Hyvinvoinnista on helpompi keskustella, jos ymmärrämme hyvinvoinnin samalla tavalla.

Hyvinvointikäsitys

Hyvinvointikäsitykset diaesityksenä

Mitä kukin tekee?

Kunta luo puitteet asukkaiden hyvinvoinnille

Kunnat edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys, ja kunnan asukkaat edistävät hyvinvointia omissa yhteisöissään. Kunnat koordinoivat alueensa hyvinvointia edistävää toimintaa.

Hyvinvointialue edistää hyvinvointia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluilla

Hyvinvointialueen tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia hyvinvointialueen lakisääteisissä tehtävissä. Pohde myös koordinoi Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia edistävää yhteistyötä.

Asukkaat huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ihminen voi hyvin, hän on tyytyväinen elämäänsä ja että hänellä on hyvä ja mielekäs elämä. Monet asiat vaikuttavat ihmisen kokemukseen hänen omasta hyvinvoinnistaan.

Järjestöt ja seurakunnat tukevat ja toimivat kumppaneina

Järjestöt ja seurakunnat toimivat hyvinvointialueen kumppaneina hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä, onnettomuuksien ehkäisemisessä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastuspalveluissa.

Mitä teemme yhdessä?

Verkostot kokoavat osaajia yhteen

Pohjois-Pohjanmaalla toimii lukuisia asukkaiden hyvinvointiin liittyviä verkostoja. Verkostot kokoavat yhteen ihmisiä, jotka tekevät samaan aiheeseen liittyvää työtä.