Järjestöt ja seurakunnat

Tietoa järjestöjen ja seurakuntien yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa

Lue lisää alta

Tietoa järjestöille ja seurakunnille

Järjestöt ja seurakunnat ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita

Järjestöt ja seurakunnat toimivat Poteen kumppaneina hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja pelastuspalveluissa.

Järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllinen toiminta lisää toimintaan osallistuvien ja vapaaehtoisena toiminnassa mukana olevien asukkaiden osallisuutta. Toiminnalla voidaan vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Osa järjestöistä toimii myös palvelujen tuottajina.

Yhteistyötä ohjaa suunnitelma

Yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa ohjaa Pohteen järjestöyhteistyön suunnitelma 2024–2025. Suunnitelma on hyväksytty yhdyspintalautakunnassa 23.5.2024.

Järjestötyön koordinaattori ja järjestöyhdyshenkilöt

Järjestötyön koordinaattorin tehtävänä on huolehtia Pohteen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakunta­yhteistyön koordinoimisesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestöyhdyshenkilöt mahdollistavat ja tukevat yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Näin viestimme järjestöille ja seurakunnille

Avoin ja ymmärrettävä viestintä mahdollistaa järjestöjen ja seurakuntien osallisuuden Pohteen palvelujen kehittämiseen.

Kokoamme kerran kuukaudessa järjestö- ja seurakuntayhteistyön uutiskirjeen. Saat uutiskirjeen omaan sähköpostiisi, kun liityt johonkin sote-toimialueiden järjestöverkostoista.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työntekijät esittelevät Lähellä.fi-palvelua esittelypaidoissa Raahen sairaalan yhdistystapaamisessa 2.11.2022.
Näin kerrot järjestön tai seurakunnan toiminnasta

Järjestöt ja seurakunnat voivat ilmoittaa toiminnastaan valtakunnallisessa Lähellä.fi-verkkopalvelussa.

Tuomme esiin palveluun ilmoitettua tukea ja toimintaa Pohteen tapahtumakalenterissa sekä kehitteillä olevalla palvelutarjottimella. Nostamme esiin järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllistä toimintaa myös uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavissa.

Ruoka-aputoimintaa toteuttavat järjestöt ja seurakunnat voivat viestiä ruoka-aputoiminnasta valtakunnallisessa Ruoka-apu.fi-palvelussa.

Järjestöt ja seurakunnat voivat viestiä yleishyödyllisestä toiminnastaan myös sote-keskusten, perhekeskusten ja sairaaloiden infonäytöillä ja ilmoitustauluilla.

Näin löydät tietoa järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta

Järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta tai vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat etsiä toimintaa ja avoimia vapaaehtoistehtäviä Lähellä.fi-palvelusta. Ruoka-aputoimintaa voi etsiä Ruoka-apu.fi-palvelusta.

Jos palveluista ei löydy sopivaa tukea tai toimintaa, voi ottaa yhteyttä järjestöneuvontaan.

Ammattilaiset ohjaavat asukkaita toimintaan

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat asukkaita järjestöjen ja seurakuntien yleishyödylliseen toimintaan asiakas- ja palveluohjauksessa ja muussa asiakas- ja potilastyössä. Perehdytämme ammattilaisia toimintaan ILONA-intranetistä löytyvän perehdytysmateriaalin avulla ja Järjestöt tutuiksi -esittelytilaisuuksissa. Toimijat voivat tehdä toimintaansa tutuksi ammattilaisille myös tapaamisissa ja verkostoissa.

Kokemustietoa hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnassa

Hyödynnämme asukkaiden, järjestöjen ja seurakuntien tuottamaa kokemustietoa toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Järjestöt ja seurakunnat voivat myös osallistua palvelujemme ja yhteistyön tapojemme kehittämiseen.

Järjestö- ja seurakuntayhteistyöhön liittyviä uutisia

Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa -hankkeella kehitetään maahanmuuttaja-asiakkaille sujuvampia palveluja

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Pohteelle toimiva rakenne ja vahvistaa Pohteen ja yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä lisätä Pohjois-Pohjanmaan alueella maahanmuuttajien ja etnisten väestöryhmien parissa toimivien välistä verkostotyötä.

Lue lisää