Järjestöt ja seurakunnat

Tietoa järjestöille ja seurakunnille

Järjestöt ja seurakunnat ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita

Järjestöt ja seurakunnat toimivat Poteen kumppaneina hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä, onnettomuuksien ehkäisemisessä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastuspalveluissa.

Järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllinen toiminta lisää toimintaan osallistuvien ja vapaaehtoisena toiminnassa mukana olevien asukkaiden osallisuutta. Toiminnalla voidaan vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Osa järjestöistä toimii myös palvelujen tuottajina.

Yhteistyötä ohjaa suunnitelma

Yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa ohjaa Järjestöystävällisen Pohteen järjestöyhteistyösuunnitelma. Suunnitelma käsitellään päätöksenteossa vuonna 2023.

Yhteistyötä johtaa järjestötyön koordinaattori

Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä johtaa järjestötyön koordinaattori. Yhteistyötä koordinoivat ja tukevat sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestöyhdyshenkilöt.

Näin viestimme järjestöille ja seurakunnille

Viestimme järjestöille ja seurakunnille palveluista, taloudesta, valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, päätösten valmisteluun osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista.

Uutiskirje kokoaa ajankohtaiset asiat

Kokoamme kerran kuukaudessa järjestöyhteistyön uutiskirjeen. Saat uutiskirjeen omaan sähköpostiin, kun liityt johonkin sote-toimialueiden järjestöverkostoista.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työntekijät esittelevät Lähellä.fi-palvelua esittelypaidoissa Raahen sairaalan yhdistystapaamisessa 2.11.2022.
Näin kerrot järjestön tai seurakunnan toiminnasta

Järjestöt ja seurakunnat voivat ilmoittaa toiminnastaan valtakunnallisessa Lähellä.fi-verkkopalvelussa.

Tuomme esiin palveluun ilmoitettua tukea ja toimintaa Pohteen tapahtumakalenterissa sekä kehitteillä olevalla palvelutarjottimella. Nostamme esiin järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllistä toimintaa myös digitaalisissa neuvonta- ja asiointipalveluissa, uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavissa.

Ruoka-aputoimintaa toteuttavat järjestöt ja seurakunnat voivat viestiä ruoka-aputoiminnasta valtakunnallisessa Ruoka-apu.fi-palvelussa.

Järjestöt ja seurakunnat voivat viestiä yleishyödyllisestä toiminnastaan myös sote-keskusten, perhekeskusten ja sairaaloiden infonäytöillä ja ilmoitustauluilla.

Näin löydät tietoa järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta

Järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta tai vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat etsiä toimintaa ja avoimia vapaaehtoistehtäviä Lähellä.fi-palvelusta. Ruoka-aputoimintaa voi etsiä Ruoka-apu.fi-palvelusta.

Ammattilaiset ohjaavat asukkaita toimintaan

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat asukkaita järjestöjen ja seurakuntien yleishyödylliseen toimintaan asiakas- ja palveluohjauksessa ja muussa asiakas- ja potilastyössä. Ammattilaisia perehdytetään toimintaan ILONA-intranetistä löytyvän perehdytysmateriaalin avulla sekä Järjestöt tutuiksi -esittelytilaisuuksissa. Toimijat voivat tehdä toimintaansa tutuksi ammattilaisille myös tapaamisissa ja verkostoissa.

Kokemustietoa hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnassa

Hyödynnämme asukkaiden, järjestöjen ja seurakuntien tuottamaa kokemustietoa toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Järjestöt ja seurakunnat voivat myös osallistua palveluidemme ja yhteistyön tapojemme kehittämiseen.