Toiminta hyvinvointialueen toimipisteessä

Järjestöt ja seurakunnat voivat toimia hyvinvointialueen sote- ja perhekeskuksissa sekä sairaaloissa

Lue lisää alta
Toiminta sote- ja perhekeskuksissa ja sairaaloissa

Järjestöjen ja seurakuntien toimintaa voidaan toteuttaa sote- ja perhekeskuksissa ja sairaaloissa. Järjestöt ja seurakunnat voivat esitellä omaa toimintaansa ja järjestää tapahtumia hyvinvointialueen tiloissa sekä osallistua sote- ja perhekeskusten ja sairaaloiden toiminnan kehittämiseen.

Yhteistyöstä sovitaan sote- ja perhekeskuksissa järjestöyhdyshenkilöiden ja sairaaloissa OLKA Pohjois-Pohjanmaan järjestökoordinaattorin kanssa. Osa Pohteen perhekeskusten ja kaikki sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt on nimetty. Heidät perehdytetään tehtävään toukokuussa 2024. Tämän jälkeen heidän tietonsa lisätään nettisivuille.

Toiminta sote-keskuksissa ja perhekeskuksissa

Toiminnasta viestiminen

Järjestöt ja seurakunnat voivat viestiä yleishyödyllisestä toiminnastaan sote-keskuksissa ja perhekeskuksissa. Ne voivat toimittaa

 • esitteitä esitetelineisiin
 • ilmoituksia ilmoitustauluille
 • sähköistä materiaalia julkaistavaksi infonäytöillä.

Järjestöt ja seurakunnat vastaavat itse toimitettujen materiaalien ajan tasalla pitämisestä. Sähköisillä infonäytöillä julkaistavan materiaalin tulee olla selkokielistä ja saavutettavaa ja täyttää sote-keskuksen ilmoittamat tekniset vaatimukset.

Yhdistystoimijat esittelevät toimintaansa esittelypöytien takaa messuvieraille.

Toiminnan esittely

Järjestöt ja seurakunnat voivat esitellä yleishyödyllistä toimintaansa ja vapaaehtoistoimintaansa sote-keskuksissa ja perhekeskuksissa

 • Esittelemällä toimintaa henkilöstön kokouksissa tai kehittämispäivissä
 • Esittelemässä toimintaa tai järjestämällä tapahtuman sote-keskuksessa tai perhekeskuksessa
 • Osallistumalla sote-keskuksen tai perhekeskuksen järjestämän tapahtuman toteuttamiseen

Etsivän työn verkoston edustaja esittelee toimintaa esittelypöydän takaa. Pöydän ympärillä on useita ihmisiä.

Seuraavista asioista on hyvä sopia etukäteen:

 • Aika ja toteuttamistapa (ajankohta, kesto ja paikan päällä vai etäyhteydellä)
 • Käytännön asiat (tilat, tarjoilut, materiaalien jako osallistujille ja muulle henkilökunnalle)
 • Ohjelma (puheenvuorot, aika keskustelulle ja oheisohjelma)
 • Kuka on järjestön tai seurakunnan yhdyshenkilö tarkentavissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Asiakastyö ja ryhmätoiminta sote-keskuksessa

Järjestö tai seurakunta voi toteuttaa sote-keskuksen tiloissa omaa asiakastyötään tai ryhmätoimintaansa, mikäli keskuksessa on toimintaan soveltuvia tiloja.

Seuraavista asioista on hyvä sopia etukäteen:

 • Aika (ajankohta, kesto ja toistuvuus)
 • Toteuttamistapa (ilman ajanvarausta tai ilmoittautumista vai ajanvarauksella tai ilmoittautumisen kautta. Jos ajanvarauksella, niin on hyvä sopia, mistä aika varataan. Jos ilmoittaudutaan, niin miten ilmoittaudutaan.)
 • Käytännön asiat (tilat, tarjoilut, avaimet, henkilökortit ja muut tunnisteet)
 • Kuka on järjestön tai seurakunnan yhdyshenkilö tarkentavissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Kohtaamispaikkatoimintaan liittyvä yhteistyö

Perhekeskus voi sisältää kohtaamispaikan. Kunnissa toimii myös monia muita kohtaamispaikkoja muun muassa seurakuntien ja järjestöjen toimesta. Kohtaamispaikalla voi olla esimerkiksi

 • avointa toimintaa
 • vertaistukiryhmiä
 • teemailtoja ja tapahtumia
 • varhaiskasvatustoimintaa
 • nuorten toimintaa
 • vapaaehtoistoimintaa
 • tietoa ja neuvontaa

Järjestöt ja seurakunnat voivat toteuttaa omaa kohtaamispaikkatoimintaansa sote-keskusten ja perhekeskusten tiloissa, jos keskuksesta löytyy toimintaan soveltuvia tiloja. Järjestöt ja seurakunnat sopivat tilojen käytöstä sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilön kanssa.

Sote-ammattilaisen voi pyytää mukaan toteuttamaan järjestön tai seurakunnan kohtaamispaikkatoimintaa.

Toiminta sairaaloissa

OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. OLKA Pohjois-Pohjanmaa toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa.

OLKA-pisteet ovat OLKA Pohjois-Pohjanmaan toiminnan kotipesiä Oulun yliopistollisen sairaalan Avohoitotalon aulassa ja Oulaskankaan sairaalan pääaulassa.

Syksyllä 2024 OLKA-piste on tarkoituksena perustaa myös johonkin alueen sote-keskuksista.

OLKA-toiminnan kaksi vapaaehtoista kävelee sairaalan käytävillä päällään harmaa-vihreät liivit ja jalassaan tummat housut.

OLKA tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista ja antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA sisältää seuraavat palvelut:

OLKA Pohjois-Pohjanmaa on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toimintaa.

OLKA-verkosto tarjoaa vertaistukea myös Toivo-sovelluksen kautta. Toivosta löytyy yli 50 eri järjestöä ja yli 200 vertaistukijaa. Toivo-sovellusta ylläpitää HyTe ry.

Toimijoiden osaamisen hyödyntäminen

Sote-ammattilainen voi

 • tutustua järjestön tai seurakunnan toimintaan sopimalla vierailukäynnistä kohteessa
 • osallistua järjestön tai seurakunnan järjestämään koulutukseen
 • pyytää järjestön tai seurakunnan edustajan sote-keskuksen työntekijöiden palaveriin tai kehittämispäivään kertomaan toiminnasta
 • pyytää järjestön tai seurakunnan edustajan mukaan asiakaskäynnille asiakkaan luvalla ja toimijan suostumuksella
 • pyytää järjestön tai seurakunnan edustajan mukaan sote-keskuksen järjestämän ryhmätoiminnan, kohtaamispaikkatoiminnan tai tapahtuman toteuttamiseen
 • ohjata sote-keskuksen järjestämään ryhmätoimintaan osallistuneet asiakkaat järjestön tai seurakunnan järjestämään ryhmätoimintaan sote-keskuksen ryhmätoiminnan päättyessä
 • pyytää sosiaali- ja terveysjärjestön koulutetun kokemustoimijan mukaan toiminnan kehittämiseen tai kumppaniksi asiakas- tai potilastyöhön.