Järjestötapaamiset ja verkostot

Käymme vuoropuhelua järjestöjen ja seurakuntien kanssa tapaamisten ja verkostojen avulla

Lue lisää alta
Kaikki ovat tervetulleita avoimiin foorumeihin

Suurin osa tapaamisista ja verkostoista on avoimia. Järjestöjen ja seurakuntien edustajat voivat osallistua niihin vapaasti omien voimavarojensa ja tavoitteidensa mukaan.

Järjestämme muutaman kerran vuodessa etänä toteutettavan avoimen järjestöfoorumin. Järjestöfoorumeissa viestimme palveluista, yhteistyömahdollisuuksista, avustuksista ja tiloista sekä tuemme järjestöjen ja seurakuntien oman toiminnan ja keskinäisen yhteistyön kehittämistä.

Järjestämme kerran kuussa etänä toteutettavat Pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyön aamukahvit, joissa kerromme ajankohtaisista yhteistyöasioista.

Kaikille avoimien tilaisuuksien toteuttamisesta vastaa järjestötyön koordinaattori. Avoimien tilaisuuksien tiedot löydät Pohteen tapahtumakalenterista.

Yhteistyön tasot Pohteella

Teemme yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa monella tasolla:

  • Asukkaita kohtaavat ammattilaiset saavat järjestöjen ja seurakuntien toimintaan perehdytystä, osallistuvat etänä toteutettaviin järjestöesittelyihin ja mahdollisuuksien mukaan järjestömessutapahtumiin
  • Sote- ja perhekeskusten järjestöyhdyshenkilöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kuntien järjestötapaamisiin
  • Järjestämme tarpeen mukaan alueellisia järjestötapaamisia
  • Sosiaali- ja terveyspalveluissa teemme yhteistyötä avoimissa järjestöverkostoissa
  • Pelastuspalveluissa järjestämme tarpeen mukaan onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan liittyviä tapaamisia
  • Viestimme yhteistyöstä ja mahdollistamme järjestöjen ja seurakuntien avointa osallistumista palvelujen kehittämiseen järjestöfoorumeissa ja järjestöyhteistyön aamukahveilla
  • Lakisääteistä yhteistyötä teemme järjestöyhteistyöryhmässä
Järjestöyhteistyöryhmä JYRY

Yhteistyöryhmä toimii Pohteen edustuksellisena järjestö- ja seurakuntayhteistyön foorumina. Yhteistyöryhmän kanssa käymme vuosittaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut.

Toimialueiden järjestöverkostot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueilla yhteistyöfoorumeina toimivat avoimet järjestöverkostot. Verkostoja kutsuvat koolle järjestöyhdyshenkilöt ja järjestöjen edustajat.

Toimimme yhteistyössä kuntien kanssa

Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan kunnista kutsuu järjestöjä koolle säännöllisesti. Tapaamiset ovat yleensä avoimia kaikille järjestöille. Niihin voi osallistua myös seurakuntien edustajia.

Sote- ja perhekeskusten ja pelastustoimen vastuualuetason yhdyshenkilöt voivat olla mukana kuntien koolle kutsumissa tapaamisissa, jos kunnan kanssa on näin sovittu. Myös muut hyvinvointialueen työntekijät voivat osallistua tapaamisiin tarvittaessa, kun aiheet liittyvät heidän työtehtäviinsä.

Hyvinvointialue voi yhteistyössä kunnan kanssa hyödyntää järjestötapaamisia muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Viestimme järjestöille ja seurakunnille palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista.
  • Järjestöt ja seurakunnat tekevät tutuksi omaa toimintaansa.
  • Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat palveluidemme kehittämiseen.

Lisätietoa järjestötapaamisista saat kuntasi järjestöyhdyshenkilöltä.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta edistää järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. Löydät tietoa järjestöneuvottelukunnan toiminnasta Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Esittelypöytä, jonka takana järjestötoimijoita esittelemässä toimintaa ja edessä ihmisiä jonottamassa.
Osallistu tapahtumiin

Järjestöille ja seurakunnille tarkoitettuja tapahtumia sekä järjestöjen ja seurakuntien Lähellä.fi-palvelussa ilmoittamia tapahtumia löydät tapahtumakalenteristamme.

Menneiden järjestöfoorumien materiaalit

Pohteen kolmas järjestöfoorumi järjestettiin 14.3.2024. Järjestöfoorumin tallenteet voit katsoa tästä:

Järjestöfoorumin materiaaleihin voit tutustua tästä:

Pohteen toinen järjestöfoorumi järjestettiin 1.11.2023. Järjestöfoorumin tallenteet voit katsoa tästä:

Järjestöfoorumin materiaaleihin voit tutustua tästä:

Pohteen ensimmäinen järjestöfoorumi järjestettiin 22.3.2023. Järjestöfoorumin tallenteet voit katsoa tästä:

Järjestöfoorumin materiaaleihin voit tutustua tästä: