Järjestötapaamiset ja verkostot

Käymme vuoropuhelua järjestöjen ja seurakuntien kanssa tapaamisten ja verkostojen avulla

Lue lisää alta
Kaikki ovat tervetulleita avoimiin foorumeihin

Suurin osa tapaamisista ja verkostoista on avoimia. Järjestöjen ja seurakuntien edustajat voivat osallistua niihin vapaasti omien voimavarojensa ja tavoitteidensa mukaan.

Järjestämme muutaman kerran vuodessa etänä toteutettavan avoimen järjestöfoorumin. Foorumi on avoin järjestöille ja seurakunnille sekä hyvinvointialueen ja kuntien järjestöyhdyshenkilöille, työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Järjestöfoorumeissa hyvinvointialue viestii palveluista, yhteistyömahdollisuuksista, avustuksista ja tiloista sekä tukee järjestöjen ja seurakuntien oman toiminnan ja keskinäisen yhteistyön kehittämistä. Lisäksi järjestöt ja seurakunnat osallistuvat hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimiseen ja arviointiin.

Järjestöfoorumin toteuttamisesta vastaa järjestötyön koordinaattori.

Sote-toimialueiden järjestöverkostot

Sote-toimialueilla yhteistyöfoorumeina toimivat avoimet järjestöverkostot. Verkostoja kutsuvat koolle sote-toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt sekä järjestöjen edustajat.

Toimimme yhteistyössä kuntien kanssa

Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan kunnista kutsuu koolle järjestöjä ja seurakuntia säännöllisesti. Tapaamiset ovat yleensä avoimia kaikille järjestöille ja seurakunnille.

Sote-keskusten ja pelastustoimen vastuualuetason yhdyshenkilöt voivat olla mukana kuntien koolle kutsumissa tapaamisissa, jos kunnan kanssa on näin sovittu. Myös muut hyvinvointialueen työntekijät voivat osallistua tapaamisiin tarvittaessa, kun aiheet liittyvät heidän työtehtäviinsä.

Hyvinvointialue voi yhteistyössä kunnan kanssa hyödyntää järjestötapaamisia muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Hyvinvointialue viestii järjestöille ja seurakunnille palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista.
  • Järjestöt ja seurakunnat tekevät tutuksi omaa toimintaansa.
  • Järjestöt ja seurakunnat osallistuvat hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen.

Lisätietoa järjestötapaamisista saat kuntasi järjestöyhdyshenkilöltä.

Järjestöille ja seurakunnille tarkoitettuja tapahtumia