Järjestöyhdyshenkilöt

Yhdyshenkilöt koordinoivat ja tukevat yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa

Lue lisää alta
Järjestöyhdyshenkilöt ovat kumppanisi hyvinvointialueella

Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä johtaa järjestötyön koordinaattori. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa on omat järjestöyhdyshenkilönsä.

Yhdyshenkilöt vastaavat hyvinvointialueen järjestöverkostojen koolle kutsumisesta ja järjestötapaamisten järjestämisestä.

Järjestötyön koordinaattori

Järjestötyön koordinaattori

  • Vastaa järjestöavustuksiin liittyvästä valmistelusta.
  • Huolehtii hyvinvointialueen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinoimisesta ja lakisääteisten velvollisuuksien toteutumisesta.
  • Koordinoi ja tukee hyvinvointialueen päättäjien ja henkilöstön perehdyttämistä järjestötoimintaan ja –yhteistyöhön sekä vapaaehtoistoiminnan toimintamalleihin.
  • Osallistuu vaikuttamistoimielinten toiminnan ja järjestöverkostojen kanssa tehtävän yhteistyön suunnitteluun.
  • Tukee sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestöyhteistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa koordinoivia henkilöitä.
  • Toimii yhteistyössä kuntien järjestöyhteistyötä koordinoivien henkilöiden sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä koordinoivien järjestöjen ja järjestöverkostojen kanssa.

Vuonna 2023 järjestötyön koordinaattorin tehtäviä hoidetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen järjestöyhteistyön projektisuunnittelijan toimesta.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Helena Liimatainen
Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö
helena.liimatainen (at) pohde.fi

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit toimivat järjestöyhdyshenkilöinä omilla alueillaan. Heidän kauttaan voi esimerkiksi kysyä Pohteen työntekijöiden yhteystietoja sekä välittää yhteistyöpyyntöjä Pohteen työntekijöille. Alueelliset koordinaattorit järjestävät tarpeen mukaan alueellisia järjestötapaamisia.

Rannikko ja Eteläinen
Carita Hiironen
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
carita.hiironen (at) pohde.fi
Oulu
Iida-Maria Bimberg
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
iida-maria.bimberg (at) pohde.fi
Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus
Sirpa Hyyrönmäki
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
sirpa.hyyronmaki (at) pohde.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön tavoitteena on

  • saada järjestöt ja seurakunnat ja heidän kauttaan asukkaat ja kokemustoimijat mukaan palveluiden kehittämiseen
  • tuoda järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllinen toiminta osaksi hyvinvointialueen ihmislähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävän järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinointivastuuta on jaettu useille yhdyshenkilöille.

Toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt toimivat linkkeinä toimialueensa sekä järjestöjen ja seurakuntien välissä.

Sote- ja perhekeskusten järjestöyhdyshenkilöt

Sote- ja perhekeskusten järjestöyhdyshenkilöt toimivat linkkeinä sote-keskuksen tai perhekeskuksen sekä järjestöjen ja seurakuntien välissä.

Pelastustoimen yhdyshenkilöt

Palvelualuetasolla ennaltaehkäisevällä työllä ja pelastustoiminnan tehtävillä on omat yhdyshenkilönsä. Yhdyshenkilö on joko palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä pelastustoimen viranhaltija.

Vastuualuetasolla pelastustoimen alueellisena järjestöyhdyshenkilönä toimii vastuualueesta vastaava palopäällikkö tai hänen määräämänsä pelastustoimen viranhaltija.

Onnettomuuksien ehkäisy, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Heikki Viia
Erityisasiantuntija
heikki.viia (at) pohde.fi