Järjestöyhdyshenkilöt

Yhdyshenkilöt koordinoivat ja tukevat yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa

Lue lisää alta
Järjestöyhdyshenkilöt ovat kumppanisi hyvinvointialueella

Järjestötyön koordinaattori edistää ja koordinoi järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllisen toiminnan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja pelastustoimessa on omat järjestöyhdyshenkilönsä, joiden avulla tuemme yhteistyön rakentumista palveluihin.

Järjestötyön koordinaattori

Järjestötyön koordinaattorin tehtävänä on huolehtia Pohteen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakunta­yhteistyön koordinoimisesta ja tukea yhteistyöhön liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien toteutumista.

Järjestötyön koordinaattori

  • Vastaa järjestöavustuksiin liittyvästä valmistelusta.
  • Koordinoi ja tukee hyvinvointialueen päättäjien ja henkilöstön perehdyttämistä järjestötoimintaan ja –yhteistyöhön ja vapaaehtoistoiminnan toimintamalleihin.
  • Osallistuu vaikuttamistoimielinten ja järjestöverkostojen kanssa tehtävän yhteistyön suunnitteluun.
  • Tukee sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestöyhteistyötä ja vapaaehtoistoimintaa koordinoivia henkilöitä.
  • Tekee yhteistyötä kuntien järjestöyhteistyötä koordinoivien henkilöiden ja järjestöjen keskinäistä yhteistyötä koordinoivien järjestöjen ja järjestöverkostojen kanssa.
  • Huolehtii siitä, että vuotuisissa neuvotteluissa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa voidaan käsitellä hyvinvointialueen yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.
Yhteistyö-, osallisuus- ja hyvinvointipalvelualue, järjestämistoiminta
Helena Liimatainen
Järjestötyön koordinaattori
helena.liimatainen@pohde.fi

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit toimivat järjestöyhdyshenkilöinä omilla alueillaan. Heidän kauttaan voi esimerkiksi kysyä Pohteen työntekijöiden yhteystietoja sekä välittää yhteistyöpyyntöjä Pohteen työntekijöille. Alueelliset koordinaattorit järjestävät tarpeen mukaan alueellisia järjestötapaamisia.

Rannikko ja Eteläinen
Carita Hiironen
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
carita.hiironen@pohde.fi
Oulu
Iida-Maria Bimberg
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
iida-maria.bimberg@pohde.fi
Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus
Sirpa Hyyrönmäki
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
sirpa.hyyronmaki@pohde.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön tavoitteena on

  • saada järjestöt ja seurakunnat ja heidän kauttaan asukkaat ja kokemustoimijat mukaan palvelujen kehittämiseen
  • tuoda järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllinen toiminta osaksi hyvinvointialueen ihmislähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävän järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinointivastuuta on jaettu useille yhdyshenkilöille.

Toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt toimivat linkkeinä toimialueensa sekä järjestöjen ja seurakuntien välissä.

Sote- ja perhekeskusten järjestöyhdyshenkilöt

Sote- ja perhekeskusten järjestöyhdyshenkilöt toimivat linkkeinä sote-keskuksen tai perhekeskuksen sekä järjestöjen ja seurakuntien välissä.

Pelastustoimen yhdyshenkilöt

Palvelualuetasolla ennaltaehkäisevällä työllä ja pelastustoiminnan tehtävillä on omat yhdyshenkilönsä. Yhdyshenkilö on joko palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä pelastustoimen viranhaltija.

Vastuualuetasolla pelastustoimen alueellisena järjestöyhdyshenkilönä toimii vastuualueesta vastaava palopäällikkö tai hänen määräämänsä pelastustoimen viranhaltija.

Onnettomuuksien ehkäisy, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Heikki Viia
Erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
heikki.viia@pohde.fi