Järjestöavustukset ja muu tuki

Tuemme järjestöjen toimintaedellytyksiä avustusten ja tilojen avulla

Lue lisää alta
Järjestöavustuksia ja tiloja yleishyödylliseen toimintaan

Hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta.

Toiminta-avustuksia haetaan vuosittain määriteltynä hakuaikana syksyisin. Kumppanuus- ja kerta-avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myös tarjoamalla hallinnassaan olevia toimitiloja mahdollisuuksien mukaan yhdistysten, säätiöiden ja toimintaryhmien yleishyödyllisen toiminnan käyttöön.

Avustushaku vuodelle 2023

Hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet sekä toiminta- ja kerta-avustusten pisteytys on valmisteltu yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa:

Hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2023 toteutuu seuraavasti:

  • Toiminta-avustusten hakuaika oli 15.11.-14.12.2022. Toiminta-avustuksia jaettiin 63 avustuskohteelle yhdyspintalautakunnan kokouksessa 26.1.2023.
  • Kumppanuusavustusten jatkuva haku on auki 15.11.2022 alkaen
  • Kerta-avustusten jatkuva haku on auki 15.11.2022 alkaen

Avustusten hakijoita pyydetään tutustumaan avustusperiaatteisiin ja pisteytykseen ennen hakemuksen tekemistä:

Vuoden 2023 avustushaussa käytetään Webropolia:

Avustusten hakijat voivat tutustua hakemusten kysymyksiin etukäteen PDF-versioista:

Avustusperiaatteiden mukaisesti avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Hyvinvointialue tarjoaa hakijoiden käyttöön sopimuspohjan, jota voi hyödyntää:

Kumppanuusavustusten osalta hakemus käynnistää neuvottelumenettelyn, jossa hyvinvointialue käy yhdessä hakijan kanssa läpi toimintaa ja sen kytkeytymistä sosiaali- ja terveys- tai pelastuspalveluihin. 

Hakijoille on tarjolla videomuotoista opastusta avustushakuun liittyen:

Tutustu tietosuojaselosteeseen:

Muu kehittämisyhteistyö

Mikäli yleishyödyllinen järjestö, säätiö tai toimintaryhmä toivoo hyvinvointialueelta taloudellista yhteistyötä, se hakee avustusta.

Muun kuin taloudellisen yhteistyön osalta yhteistyöaloitteita voi tehdä yhteiskehittämisalustan kautta tai tuoda esiin järjestöverkostossa.

Asiantuntija-apua jalkautumalla toimintaan

Hyvinvointialueen ammattilaiset voivat tarjota järjestöille ja seurakunnille asiantuntija-apua muun muassa jalkautumalla toimijoiden järjestämiin vertaisryhmiin, kerhoihin ja tapahtumiin jakamaan tietoa hyvinvointialueen palveluista sekä kuulemaan palvelujen käyttäjien kokemuksia palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Yhteistyöpyyntöjä ammattilaisille voi esittää joko suoraan tai järjestöyhdyshenkilöiden kautta.