Järjestöavustukset ja muu tuki

Tuemme järjestöjen toimintaedellytyksiä avustusten ja tilojen avulla

Lue lisää alta
Järjestöavustuksia ja tiloja yleishyödylliseen toimintaan

Tuemme järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta.

Vuoden 2023 avustushaku on päättynyt. Myönnetty avustus tulee käyttää vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2024 avustushaut avautuivat 27.11.2023.

Tuemme järjestöjen toimintaedellytyksiä myös tarjoamalla hallinnassamme olevia toimitiloja mahdollisuuksien mukaan yhdistysten, säätiöiden ja toimintaryhmien yleishyödyllisen toiminnan käyttöön.

Avustusprosessi hakijan näkökulmasta

 • Avustusvalmisteluun osallistuminen (JYRY, työpajat, kyselyt tms.)
 • Toiminnan, seurannan ja arvioinnin suunnittelu
 • Hakuohjeisiin tutustuminen (Pohde.fi) ja tarvittavien liitteiden kokoaminen
 • Hakemuslomakkeen täyttäminen ja liitteiden liittäminen
 • Mahdolliseen lisätietopyyntöön vastaaminen
 • Kumppanuusavustuksissa neuvotteluun osallistuminen
 • Päätöksen vastaanottaminen
 • Mahdollinen muutoksenhaku ja uuden päätöksen vastaanottaminen
 • Maksetun avustuksen vastaanottaminen
 • Toiminnan toteuttaminen, seuranta ja arviointi
 • Seurantalomakkeen täyttäminen
 • Seurantietojen läpikäymiseen osallistuminen (JYRY, järjestöfoorumi tms.)
Avustuksen haku

Ohjeet vuoden 2024 avustuksen hakuun

Avustuksen käytön raportointi

Ohjeet vuoden 2023 avustuksen käytön raportointiin

Muu kehittämisyhteistyö

Ohjeet puoltolausunnon ja ohjausryhmän jäsenen pyytämiseen

Asiantuntija-apu

Ohjeet asiantuntija-avun pyytämiseen

Avustusten haku vuodelle 2024

Yhdyspintalautakunta päätti vuoden 2024 avustusperiaatteista, toiminta-avustusten pisteytysmallista ja avustushaun avautumisesta kokouksessaan 9.11.2023.

Tutustu avustushakuun ohjevideon avulla:

Toiminta-avustushaku on avoinna 27.11.2023-2.1.2024. Kerta- ja kumppanuusavustuksia voi hakea ympäri vuoden niin kauan, kuin määrärahaa riittää. Avustuksia haetaan sähköisessä asiointipalvelussa:

Hakijat tunnistautuvat asiointipalveluun Suomi.fi-tunnuksilla tai -valtuuksilla. Hakijoiden kannattaakin valmistautua hakuun hoitamalla mahdollisesti tarvittavat valtuudet oman organisaation osalta kuntoon. Jos sopimuksiin tarvitaan aina kahden nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus, valtuutta haetaan hakemuksella, jonka käsittelyaika on reilun viikon mittainen:

Voit tutustua hakemuslomakkeiden kysymyksiin etukäteen:

Tarjoamme hakijoiden käyttöön talousarviopohjan ja yhteistyösopimuspohjan:

Järjestämme kaksi saman sisältöistä järjestöavustushaun opastustilaisuutta:

Lisäksi esittelemme avustusmallia kuntien yhdistystapaamisissa (lisätietoja oman kunnan järjestöyhdyshenkilöltä):

Vuoden 2023 avustusten käytön raportointi

Lähetämme raportointiohjeistuksen vuonna 2023 avustusta saaneille yhdistyksille ja säätiöille joulukuussa. Avustuksella toteutetun toiminnan sekä avustuksen käytön raportointi tapahtuu sähköisessä asioinnissa alkuvuodesta 2024.

Avustuksen saajat tunnistautuvat asiointipalveluun Suomi.fi-tunnuksilla tai -valtuuksilla. Avustuksen saajien kannattaakin valmistautua raportointiin hoitamalla mahdollisesti tarvittavat valtuudet oman organisaation osalta kuntoon.

Vuoden 2023 toiminta-, kerta- ja kumppanuusavustusten käyttöön liittyvät tiedot:

Vuoden 2023 lisähaun digiavustuksen käyttöön liittyvät tiedot:

Tutustu tietosuojaselosteeseen:

Avustusten haku vuodelle 2023 päättynyt

Vuoden 2023 järjestöavustushaku on päättynyt. Yhdyspintalautakunta kokoontuu vuonna 2023 enää 14.12. Tuolloin avustushakemuksia ei enää voi käsitellä, koska niiden maksatus menisi vuoden 2024 puolelle.

Järjestöavustusten haku vuodelle 2023 toteutui seuraavasti:

 • Toiminta-avustusten hakuaika oli 15.11.-14.12.2022. Toiminta-avustuksia jaettiin 63 avustuskohteelle yhdyspintalautakunnan kokouksessa 26.1.2023.
 • Kumppanuusavustusten jatkuva haku oli auki 15.11.2022 alkaen. Kumppanuusavustuksia jaettiin yhdyspintalautakunnan kokouksissa 16.3.2023, 13.4.2023, 17.8.2023 ja 28.9.2023.
 • Kerta-avustusten jatkuva haku oli auki 15.11.2022 alkaen. Kerta-avustushakemuksia käsiteltiin seuraavissa kokouksissa: 26.1.2023, 16.3.2023, 13.4.2023, 15.5.2023, 17.8.2023 ja 12.10.2023. Avustuksia ei jaettu.
 • Lisähaku asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi oli auki 18.4.-21.5.2023. Avustusta jaettiin 13 avustuskohteelle yhdyspintalautakunnan kokouksessa 15.6.2023.

Muu kehittämisyhteistyö

Mikäli yleishyödyllinen järjestö, säätiö tai toimintaryhmä toivoo hyvinvointialueelta taloudellista yhteistyötä, se hakee avustusta. Muun kuin taloudellisen yhteistyön osalta yhteistyöaloitteita voi tehdä yhteiskehittämisalustan kautta tai tuoda esiin järjestöverkostoissa.

Mikäli järjestö tai säätiö tarvitsee muulle rahoittajalle avustushakemuksen liitteeksi Pohteen puoltolausunnon, lausuntoa voi pyytää täyttämällä tämän lomakkeen viimeistään kuukautta ennen kuin Pohteen lausunto tarvitaan:

Mikäli järjestö tai seurakunta toivoo Pohteen edustusta hankkeensa tai toimintansa ohjaus- tai työryhmään, edustajaa voi pyytää täyttämällä tämän lomakkeen:

Tutustu tietosuojaselosteeseen:

Asiantuntija-apua jalkautumalla toimintaan

Hyvinvointialueen ammattilaiset voivat tarjota järjestöille ja seurakunnille asiantuntija-apua muun muassa jalkautumalla toimijoiden järjestämiin vertaisryhmiin, kerhoihin ja tapahtumiin jakamaan tietoa hyvinvointialueen palveluista sekä kuulemaan palvelujen käyttäjien kokemuksia palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Yhteistyöpyyntöjä ammattilaisille voi esittää joko suoraan tai järjestöyhdyshenkilöiden kautta.