Kokemustieto ja -toiminta

Asukkaiden, järjestöjen ja seurakuntien kokemustieto tukee kehittämistä

Lue lisää alta
Kokemustietoa hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnassa

Hyödynnämme asukkaiden, järjestöjen ja seurakuntien tuottamaa kokemustietoa toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa.

Tietoa järjestöiltä ja seurakunnilta voidaan kerätä esimerkiksi kyselyjen ja tapaamisten avulla. Järjestöt ja seurakunnat voivat osallistua myös yhteiskehittämiseen.

Hyödynnämme kokemustoimijoita ja kehittäjäasiakkaita palvelujen kehittämisessä.

Järjestöt ja seurakunnat tuottavat kokemustietoa

Järjestöt voivat tuottaa tietoa kohderyhmänsä hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin vajeista muun muassa vastaamalla Meidän arkemme ja elämämme -kyselyyn. Kysely toteutetaan valtuustokausittain.

Kokemustietoa voidaan kerätä järjestöiltä ja seurakunnilta myös tapaamisissa.

Järjestöedustajia voi olla jäseninä tai vierailevina asiantuntijoina myös hyvinvointialueen lakisääteisissä vaikuttamistoimielimissä.

Kokemustoimijat ja kehittäjäasiakkaat edustavat asiakasnäkökulmaa

Palveluiden kehittämisessä hyödynnämme sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamia kokemustoimijoita sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valmentamia kehittäjäasiakkaita.

Tällä hetkellä kokemustoimijoita voidaan hyödyntää Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa sekä Pohteen kehittämistoiminnassa. Toimintamalli laajenee myöhemmin muihinkin Pohteen palveluihin.

Kehittäjäasiakkaita voidaan hyödyntää kaikissa Pohteen palveluissa.

Kokemustoimijoita ja kehittäjäasiakkaita varten on tehty perehdytysmateriaalit, joissa kerrotaan perustiedot toiminnasta:

Kokemustoimijoiden ja kehittäjäasiakkaiden tietojen käsittelyä varten on laadittu tietosuojaseloste:

Tule mukaan yhteiskehittämiseen

Järjestöt ja seurakunnat voivat kertoa ideoita ja tehdä aloitteita palvelujen ja yhteistyön kehittämiseen liittyen.

Järjestöverkostot voivat nimetä omat edustajansa innovaatioyhdyshenkilöiksi, jotka voivat osallistua ideoiden yhteiskehittämiseen sähköisellä Orchidea-alustalla.

Osallistu ja vaikuta toimintaamme

Meille on tärkeää, että koet tulleesi arvostetuksi ja ymmärretyksi, sekä löydät mahdollisuuden päättää ja vaikuttaa omissa sekä yhteisissä asioissa.

Tutustu osallistumismahdollisuuksiin ja anna palautetta!