Sote-toimialueiden järjestöverkostot

Järjestöverkostot ovat avoimia kohtaamisen ja keskustelun paikkoja kaikille järjestöille ja seurakunnille

Lue lisää alta

Järjestöverkostot toimivat toimialueiden kumppaneina

Järjestöverkostot ovat avoimia kaikille

Verkostot ovat avoimia kaikille järjestöille ja seurakunnille. Myös hyvinvointialueen työntekijät voivat osallistua tapaamisiin silloin, kun aiheet liittyvät heidän työtehtäviinsä.

Järjestöverkostoja kutsuvat yhdessä koolle sote-toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt sekä järjestöjen ja seurakuntien valitsemat verkostojen koolle kutsujat.

Järjestöverkostoissa sovitaan yhteistyöstä

Tällä hetkellä toimivat seuraavat järjestöverkostot:

 • Lapset, nuoret ja perheet (Perhe- ja sosiaalipalvelut), liity verkostoon:
  • toiminnanjohtaja Pia Kangas, Oulun ensi- ja turvakoti ry (etunimi.sukunimi@oetk.fi) ja
  • ehkäisevän työn koordinaattori Heidi Lötjönen (etunimi.sukunimi@sos-lapsikyla.fi)
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut (OYS Psykiatria), liity verkostoon:
  • puheenjohtaja (Mielenvireys) ja liittovaltuuston vpj. (MTKL) Anna-Liisa Lämsä, Mielenvireys ry/Mielenterveyden keskusliitto ry (etunimi.sukunimi@businessoulu.com) ja
  • edunvalvonta- ja sosiaalineuvoja Kati Paasovaara, RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö (etunimi.sukunimi@rets.fi)
 • Sote-keskus- ja OLKA (Terveyden ja sairaanhoidon palvelut sekä OYS sairaalapalvelut ja ensihoito), liity verkostoon:
  • järjestösuunnittelija Anni Malkamäki, Neuroliitto ry (etunimi.sukunimi@neuroliitto.fi) ja
  • järjestökoordinaattori Terhi Niemelä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Helena Peussa, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (etunimi.sukunimi@ppsotu.fi)
 • Ikäihmisten palvelut, liity verkostoon:
  • toiminnanjohtaja Paula Ylikulju, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry (etunimi.sukunimi@osmy.fi) ja
  • toiminnanjohtaja Henna Leskinen, Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri (etunimi.sukunimi@elakeliitto.fi)
 • Vammaispalvelut, liity verkostoon:
  • järjestöasiantuntija Liisa Pitzén, Invalidiliitto ry (etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi) ja
  • järjestöasiantuntija Hilkka Lahti, Invalidiliitto ry (etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi)
 • Kuntoutus, liity verkostoon:
  • hallinto- ja kehitysjohtaja Johanna Vesenterä, Caritas-Säätiö sr (etunimi.sukunimi@caritas-saatio.fi) ja
  • hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä, Vuolle Setlementti ry (etunimi.sukunimi@vuolleoulu.fi)

Järjestöverkostojen yhteistyökumppaneina toimivat sote-toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt:

Järjestöverkostot ovat määritelleet toiminnalleen yhteiset tavoitteet:

 • Järjestöverkoston organisoituminen
  • Järjestöverkoston kokoukset valmistellaan verkoston koolle kutsujien ja toimialueen järjestöyhdyshenkilöiden yhteistyönä.
  • Järjestöverkoston toimijat pohtivat kukin omalta osaltaan, miten voivat hyödyntää verkostoa omassa toiminnassaan ja miten verkosto voisi hyötyä toimijan toiminnasta.
 • Viestintä ja vuorovaikutus
  • Järjestöverkoston toimijat saavat tietoa toimialueen toiminnasta ja toiminnan muutoksista.
  • Järjestöyhdyshenkilöt saavat tietoa järjestöjen ja seurakuntien toimijoista ja toiminnasta.
  • Järjestöjen ja seurakuntien toimintaa tehdään yhdessä näkyväksi Pohteen esihenkilöille ja työntekijöille.
 • Asukkaiden tarpeiden tunnistaminen
  • Järjestöverkoston toimijoiden asiantuntemusta kohderyhmistään ja toiminnassa kertyvää tietoa hyödynnetään tiedolla johtamisessa sekä palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
  • Palveluiden vastaamista asukkaiden tarpeisiin arvioidaan yhdessä.
 • Yhteiskehittäminen
  • Palveluja, palveluketjuja ja -kokonaisuuksia kehitetään yhdessä myös kokemustoimijoita ja kehittäjäasiakkaita hyödyntäen.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla toimii palveluntuottajajärjestöjen verkosto, joka osallistuu yhteistyöhön palveluntuotannon näkökulmasta. Verkoston koolle kutsujana toimii aluejohtaja Anne Karppinen, Pelastakaa Lapset ry (etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi)

Hyvinvoinnin teemaverkostot

Järjestöt ja seurakunnat voivat olla mukana myös maakunnallisissa hyvinvoinnin teemaverkostoissa, joita kutsuvat koolle eri toimijat verkostosta riippuen.

Järjestöyhteistyön kehittämispäivän aineistot