Sote-toimialueiden järjestöverkostot

Sote-toimialueiden yhteistyökumppaneina toimivat avoimet järjestöverkostot

Lue lisää alta

Järjestöverkostot toimivat toimialueiden kumppaneina

Järjestöverkostot ovat avoimia kaikille

Verkostot ovat avoimia kaikille järjestöille ja seurakunnille. Myös hyvinvointialueen työntekijät voivat osallistua tapaamisiin silloin, kun aiheet liittyvät heidän työtehtäviinsä.

Järjestöverkostoja kutsuvat yhdessä koolle sote-toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt sekä järjestöjen ja seurakuntien valitsemat verkostoveturit.

Vuoden 2023 alussa toimialueiden yhdyshenkilöitä ei ole vielä nimetty, joten vastaavassa tehtävässä toimivat Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattorit.

Järjestöverkostoissa sovitaan yhteistyöstä

Tällä hetkellä toimivat seuraavat järjestöverkostot:

  • Lapset, nuoret ja perheet (Perhe- ja sosiaalipalvelut)
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut (OYS Psykiatria)
  • Hoitotakuu (Terveyden ja sairaanhoidon palvelut)
  • Ikäihmisten palvelut
  • Vammaispalvelut
  • Kuntoutus

Toimialueista OYS sairaalapalveluilla ja ensihoidolla ei ole vielä omaa järjestöverkostoa, mutta Oulun yliopistollisessa sairaalassa toimivalla OLKA toiminnalla on oma järjestöverkostonsa.

Sote-toimialueiden järjestöverkostojen tapaamisissa

  • järjestöt ja seurakunnat tekevät tutuksi omaa toimintaansa
  • järjestöt ja seurakunnat osallistuvat toimintojensa kytkemiseen sote-palveluketjuihin
  • hyvinvointialue sopii järjestöjen kanssa tutkimukseen ja kehittämistyöhön liittyvästä yhteistyöstä.

Hyvinvoinnin teemaverkostot

Järjestöt ja seurakunnat voivat olla mukana myös maakunnallisissa hyvinvoinnin teemaverkostoissa, joita kutsuvat koolle eri toimijat verkostosta riippuen.