Järjestöyhteistyöryhmä JYRY

Järjestöyhteistyöryhmä JYRY on on hyvinvointialueen sekä järjestöjen ja seurakuntien yhteistyöelin

Yhteistyöryhmä toimii Pohteen edustuksellisena järjestö- ja seurakuntayhteistyön foorumina. Yhteistyöryhmän kanssa käymme vuosittaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut.

Järjestöyhteistyöryhmä tukee yhteistyötämme järjestöjen ja seurakuntien kanssa

Järjestöt ja seurakunnat toimivat kumppaneinamme hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä, onnettomuuksien ehkäisemisessä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastuspalveluissa.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) sekä Pelastuslaki (379/2011) velvoittavat hyvinvointialuetta tekemään yhteistyötä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Lisäksi hallituksen esityksessä (241/2020) lain perusteluteksteissä ja vaikutuksissa järjestöihin tarkennetaan lain kirjauksia.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on

 • toimia Pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyön foorumina ja tukea yhteistyön kehittämistä
 • osallistua vuosittain neuvotteluihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta
 • osallistua valtuustokausittain neuvotteluihin järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisesta
 • osallistua Pohteen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimiseen ja arviointiin
 • osallistua keskeisten hyvinvointialueen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ohjaavien asiakirjojen laatimiseen
 • tehdä esityksiä järjestöjen ja seurakuntien edustajista hyvinvointialueen neuvottelukuntiin, yhteistyöryhmiin ja muihin vastaaviin ryhmiin
 • saada ja välittää tietoa Pohteen palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista
 • raportoida yhdyspintalautakunnalle.

Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Eevaleena Mattila, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry (puheejohtaja)

Sanna Hyry, Mielenterveyden keskusliitto ry

Kaija Sepponen, Eläkeliiton Oulaisten yhdistys ry ja Kaatuneitten Omaiset Oulun Piiri ry

Anni Malkamäki, Neuroliitto ry

Liisa Pitzén, Invalidiliitto ry

Lea Nikula, Nuorten Ystävät ry

Patrik Willberg, Pohjois-Suomen Pelastusliitto (varapuheenjohtaja)

Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

Juha Rauhala, Oulun hiippakunta

Pasi Laukka, Oulun kaupunki

Nina Säkkinen, Alueelliset psykiatriset palvelut ja mielenterveyspalvelut/OYS Psykiatria/Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Heikki Viia, Onnettomuuksien ehkäisy/Pelastustoimi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sanna Salmela, Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Marjo Riitta Tervonen, Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Helena Liimatainen, Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Varajäsenet

Pia Kangas, Oulun ensi- ja turvakoti ry

Anna-Liisa Lämsä, Mielenvireys ry ja Mielenterveyden keskusliitto ry

Marja-Liisa Pylväs, Eläkeliiton Oulun yhdistys ry

Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Hilkka Lahti, Invalidiliitto ry

Katja Kuusela, Näkövammaisten liitto ry

Marko Koivikko, Pohjois-Suomen Pelastusliitto

Riikka Hautala, Nouseva Rannikkoseutu ry

Kari Tiirola, Haapajärven seurakunta/Kalajoen rovastikunta/Oulun hiippakunta

Anita Ohtamaa, Kalajoen kaupunki

Katri Ylitalo, Asiakasohjausyksikkö/Yhteiset palvelut/Ikäihmisten palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sari Sven, Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen/Pelastustoimi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kokoukset

Järjestöyhteistyöryhmä kokoontuu ensisijaisesti etäyhteydellä 3-4 kertaa vuodessa.

Yhteistyöryhmän kutsuu koolle järjestötyön koordinaattori.

Kokousajat

 • 9.6.2023 klo 13-15
 • 28.8.2023 klo 12-14
 • 17.10.2023 klo 13-15

Asialistat

Muistiot