Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry on monialainen ryhmä, joka edistää hyvinvoinnin edistämisen yhteistyön toteutumista.

Lue lisää alta

Hyry on hyvinvointialueen, kuntien, julkisten toimijoiden, yleishyödyllisten yhteisöjen, yritysten sekä verkostojen yhteistyöelin

Hyvinvoinnin edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä

Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin edistämisessä yhteistyötä hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä § 7.)

Hyry on monialainen ryhmä, joka edistää edellä kuvatun yhteistyön toteutumista. Ryhmän kokoonpano on rakennettu niin, että se vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltolain § 7 vaatimuksiin. Kokoonpanoa on täydennetty jäsenillä, jotka edustavat Hyryn aiheiden kannalta keskeisiä maakunnallisia hyvinvointiverkostoja.

Kuntien ja hyvinvointialueen välillä on lukuisia yhteistyötä vaativia yhdyspintoja

Hyryn vastuulle kuuluvat seuraavat yhdyspinnat:

 • Hyvinvoinnin edistämisen johtaminen (mm. hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat)
 • Osallisuus
 • Ihmissuhteet
 • Taloudellinen hyvinvointi
 • Kulttuurihyvinvointi
 • Elintavat
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • Vapaa-aikapalvelut (siltä osin kuin eivät kuulu muiden yhteistyöryhmien vastuulle eli lähinnä kansalaisopistot)

Yhteistyöryhmän lakisääteiset ja muut mahdolliset tehtävät:

 • Kerää ja hyödyntää asukkaiden, kokemustoimijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kokemustietoa
 • Edistää asukkaiden, verkostojen sekä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin vuoropuhelua ja tuloksellista yhteistyötä
 • Tukee hyvinvointialueen koordinointityötä hyvinvoinnin edistämisessä
 • Työstää ja viimeistelee esimerkiksi
  • Hyvinvointikäsityksen päivitykset Hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan liittyvät asiat (valmistelu, toteutus, seuranta ja arviointi)
  • Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimintamallit
  • Tietojohtaminen hyvinvoinnin edistämisessä
  • Hyvät käytännöt ja toimintamallit
 • Viimeistelee yhdyspintalautakunnan, aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyyn meneviä asioita. Käsittelee ja toimeenpanee yhdyspintalautakunnalta ja aluehallitukselta saatua ohjausta.
 • Muut erikseen määrätyt ja sovitut tehtävät

Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Kunnat
Koillismaa: Kirsi Kangas, Kuusamo, varapuheenjohtaja
Oulunkaari: Janne Puolitaival, Ii, puheenjohtaja
Lakeus: Katja Vähäkuopus, Kempele
Oulu: Pirjo Nikula
Rannikko: Elina Jaakola, Siikajoki
Eteläinen: Meri Vähäkangas, Nivala

Muut julkiset toimijat
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Ilpo Tapaninen
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Veijo Kosola
Koulutusorganisaatiot: Taina Junttila,
OAMK

Yleishyödylliset yhteisöt
Järjestöt: Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys
Seurakunnat: Salla Havukainen-Junno

Yksityiset yritykset
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät: Marjo Kolehmainen

Verkostot
Osallisuusverkosto: Pohteen yhteistyöjohtaja edustaa verkostoa tarvittaessa
Taloudellisen hyvinvoinnin verkosto: Ulla Sotaniemi, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kulttuurihyvinvointiverkosto: Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohde
Sanna Salmela, Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lea Mäkelä, Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sihteeri
Hyryn vastuulla olevien yhdyspintojen asiantuntijat: osallistuvat kutsuttuna tarpeen mukaisesti.

Varajäsenet

Kunnat
Koillismaa: Leena Virkkunen, Taivalkoski
Oulunkaari: Outi Nivakoski, Pudasjärvi
Lakeus: Teija Eskola, Tyrnävä
Oulu: Juha Aho
Rannikko: Elina Kattilakoski, Raahe
Eteläinen: Eeva Vaskilampi, Pyhäjärvi

Muut julkiset toimijat
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Auli Suorsa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Raija Fors
Koulutusorganisaatiot: Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto

Yleishyödylliset yhteisöt
Järjestöt: Kaija Sepponen, Eläkeliiton Oulaisten yhdistys ry ja Kaatuneitten Omaiset Oulun Piiri ry
Seurakunnat: Mirva Kuikka

Yksityiset yritykset
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät: Kirsi Anttila

Kokoukset

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä kokoontuu noin 2 kk välein ensisijaisesti etäyhteydellä.

Kokousajat

 • 15.8.2024 klo 12.00-14.00

Asialistat

Muistiot