Opiskeluhuollon yhteistyöryhmä

Opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on hyvinvointialueen ja alueen oppilaitosten yhteistyöelin.

Lue lisää alta

Yhteistyöryhmä valmistelee aluevaltuustolle opiskeluhuollon alueellisen suunnitelman. Sen tehtävänä on myös seurata, millä tavalla opiskeluhuoltosuunnitelma ja monialainen yhteistyö toteutuvat hyvinvointialueella.

Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä tukee yhteistyötämme opetuksen järjestäjien kanssa

Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuollon kuraattori-, psykologi ja terveydenhoitopalveluiden tuottamisesta. Opiskeluhuollon kokonaisuus muodostuu yksilökohtaisesta asiakastyöstä ja opiskeluyhteisön hyvinvointia tukevasta yhteisöllisestä työstä.

Jotta opiskeluhuollon kokonaisuus on toimiva, sen suunnittelu ja toteutuksen seuranta tapahtuu hyvinvointialueen ja opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Tätä tarkoitusta varten on perustettu alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä.

Jos hyvinvointialueen alueella on kunnan lisäksi muita koulutuksen järjestäjiä, myös heidän tulee olla edustettuina yhteistyöryhmässä. Lisäksi yhteistyöryhmässä tulee olla alaikäisten vanhempien tai huoltajien sekä opiskelijoiden edustajia, opiskeluhuollon työntekijöiden edustajia sekä tarvittaessa muita yhteistyötahoja.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on

  1. valmistella alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen aluevaltuustolle
  2. seurata alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista sekä lisäksi opiskeluhuoltopalvelujen, koulutuksen järjestäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä muiden tarvittavien palvelujen yhteistyön toteutumista
  3. käsitellä hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien koulutuksen järjestäjien välisiä opiskeluhuollon yhteistyökysymyksiä.