Ehkäisevän mielenterveys-, päihde- ja väkivaltatyön yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä toimii mielenterveysongelmien, päihdeongelmien ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Yhteistyöryhmässä on mukana kokemustoimijoita sekä edustajia kunnista, järjestöistä, seurakunnista, poliisista ja Pohteelta.

Lue lisää alta
Yhteistyöryhmä tukee ehkäisevää mielenterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisyä

Yhteistyöryhmä edistää ja tukee mielenterveys- ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn valmistelua, toteutusta ja koordinointia sekä osallistuu teeman näkökulmasta hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun ja hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon ja arviointiin.

Ehkäisevän mielenterveys-, päihde- ja väkivaltatyön yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä on perustettu valtuustoaloitteen pohjalta. Sen toiminta tukee Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman 2020-2030 noudattamista.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on

• toimia yhteisenä mielenterveys- ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen ja kolmannen sektorin vuorovaikutusta eri vaiheissa eri toimijoiden kesken
• edistää sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla mielenterveys- ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tuloksellista valmistelua ja toteutusta
• tukea hyvinvointialueella tehtävää mielenterveys- ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinointia
• hyödyntää kokemusasiantuntijuutta mielenterveyteen, päihteisiin ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvien palveluiden ja toiminnan kehittämisessä
• hyödyntää eri toimijoiden alueellista tiedontuotantoa ja kokoaa ja välittää tietoa nykytilanteesta
• osallistua mielenterveyden, päihteiden ja lähisuhdeväkivallan näkökulmasta hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun ja hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon ja arviointiin
• seurata ja arvioida hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn palveluja ja toimintaa (esim. mielenterveysvaikutusten arviointi)
• raportoida yhdyspintalautakunnalle
• muut erikseen määrätyt ja sovitut tehtävät.

Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue:

 • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatrian toimialue: alueellisten mielenterveyspalvelujen edustaja hoitotyön johtaja Niko Borén ja päihdepalvelujen edustaja vastuuyksikköpäällikkö Netta Mursu
 • Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialue: palvelualuejohtaja Pia Piispanen, Alueelliset palvelut
 • Järjestämistoiminta, Yhteistyö-, osallisuus- ja hyvinvointi -palvelualue: hyvinvointi-, osallisuus- ja yhdyspintakoordinaattorit Sirpa Hyyrönmäki ja Iida-Maria Bimberg

Kunnat:

 • Koillismaa: palveluohjaaja Tanja Meskus, Taivalkoski
 • Oulunkaari: hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, Vaala (2024), hyvinvointijohtaja Reetta Tuovinen-Salo, Utajärvi (2024)
 • Lakeus: Kempele Akatemian johtaja, Kempele-opiston rehtori Eero Kauppi, Kempele
 • Rannikko: työvalmentaja Katja Mathlin, Raahe
 • Oulun Eteläinen: hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen, Ylivieska
 • Oulu: hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula, Oulu

Mielenterveys- ja/tai päihdepalveluita edustavien ja/tai lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyvät järjestöt:

 • Edunvalvonta- ja sosiaalineuvoja Kati Paasovaara, RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö
 • Tiimipäällikkö Hanna Eskola, Nuorten Ystävät ry

Kokemustoimijat:

 • Kokemustoimija Jaana Vähänikkilä, Hyvän mielen talo ry
 • Kokemustoimija Kaisu Haapaniemi, Kalajokilaakson Mielenterveysyhdistys Mielikit ry

Seurakunta: päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Kaisa Jaakkola, Oulun evankelis-luterilainen seurakunta

Poliisi: rikoskomisario Anna Heinonen

Varajäsenet

Kunnat:

 • Koillismaa: hyvinvointikoordinaattori Pirkko Määttä, Kuusamo
 • Oulunkaari: hyvinvointijohtaja Reetta Tuovinen-Salo, Utajärvi (2024), hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, Vaala (2025)
 • Lakeus: voidaan nimetä myöhemmin
 • Rannikko: erityisnuorisotyöntekijä Milka Perttu, Raahe
 • Oulun Eteläinen: voidaan nimetä myöhemmin
 • Oulu: koordinaattori Sanna Lakso, Oulu

Mielenterveys- ja/tai päihdepalveluita edustavien ja/tai lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyvät järjestöt:

 • Puheenjohtaja/liittovaltuuston varapuheejohtaja Anna-Liisa Lämsä, Mielenvireys ry ja Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Asiantuntija Sinikka Korpela, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kokemustoimijat:

 • kokemustoimija Sirkka Saaristo, Mieli maasta ry ja Raahen Psyyke ry
 • kokemustoimija Pia Rantanen, Hyvän mielen talo ry

Seurakunta: diakoniatyöntekijä Heidi Keränen, Taivalkosken seurakunta

Poliisi: voidaan nimetä myöhemmin

Kokoukset

Yhteistyöryhmä kokoontuu ensisijaisesti etäyhteydellä.

Yhteistyöryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko toimintakaudeksi. Sihteerinä toimii Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualueen työntekijä.

Yhteistyöryhmä voi kutsua kokouksiinsa yhteistyötahojen edustajia tai tarvittavia asiantuntijoita.

Kokousajat

 • 16.4.2024
 • 27.5.2024
 • 17.9.2024
 • 3.12.2024
 • 11.3.2024

Asialistat

Muistiot

Osa muistioiden liitteistä ei ole julkisia, koska niissä on käsitelty valmistelussa olevia, keskeneräisiä asioita.