Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat

Tälle sivulle on koottu tietoa palveluntuottajille sosiaali- ja terveyspalvelujen ostopalveluista ja palveluseteleistä.

Lue lisää alta

Hankintojen valmistelu

Pohteen järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat tehdään järjestämistoimintojen hankintapalveluissa. Järjestämistoimintojen hankintoja johtaa hankinta- ja valvontajohtaja sekä järjestämistoimintojen hankintapäällikkö.

Yli 60 000 euron sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen valmisteluun osallistuu myös eri palvelualojen asiantuntijoita, hankinta-asiantuntijoita ja toimialueiden edustajia. He tekevät hankinnasta kilpailutuksen, valmistelevat sopimukset ja tekevät sopimuksien ennakollista valvontaa.

Suora- ja pienhankinnat tehdään toimialueilla.

Hankintapäätökset

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo vaikuttaa päätöksentekoon. 

Strateginen palveluhankinta 400 000 euroa tai sen yli

Tulevaisuuslautakunta päättää niiden sosiaali- ja terveydenhuollon strategisten palveluhankintojen periaatteista, joiden arvo on 400 000 euroa tai sen yli.

Hankinta miljoona euroa tai vähemmän

Kun hankinnan ennakoitu arvo on koko sopimuskaudelle enintään miljoona euroa, hankinnasta päättää toimialuejohtaja. Toimialuejohtaja allekirjoittaa sähköisesti tarjouspyynnön ennen sen julkaisua. Toimialuejohtaja tekee hankintapäätöksen, joka annetaan tiedoksi tarjouksen jättäneille päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankinta yli miljoona euroa, mutta alle viisi miljoonaa euroa

Kun hankinnan ennakoitu arvo koko sopimuskaudelle ylittää miljoona euroa, mutta on alle viisi miljoonaa euroa, hankinnasta päättää hyvinvointialuejohtaja. Hyvinvointialuejohtaja allekirjoittaa sähköisesti tarjouspyynnön ennen sen julkaisua. Hyvinvointialuejohtaja tekee hankintapäätöksen, joka annetaan tiedoksi tarjouksen jättäneille päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankinta yli viisi miljoonaa euroa

Kun hankinnan ennakoitu arvo koko sopimuskaudelle ylittää viisi miljoonaa euroa, hankinnasta päättää aluehallitus.

Järjestämistoimintojen hankintapalvelut valmistelee yhteistyössä toimialueen edustajien kanssa aluehallitukseen päätösesityksen hankinnan käynnistämisestä. Aluehallitus päättää kokouksessaan hankinnan käynnistämisestä, jonka jälkeen hankintapalvelut julkaisee tarjouspyynnön.

Tarjousajan ja -vertailun jälkeen hankintapalvelut valmistelee hankintapäätösesityksen aluehallitukseen viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa aluehallitus tekee hankintapäätöksen. Pöytäkirjan tarkastamisen ja allekirjoittamisen jälkeen hankintapalvelut lähettää hankintapäätöksen tiedoksi tarjouksen jättäneille.

Tämän vuoksi hankintapäätöksen tiedoksianto voi olla useampia viikkoja tarjousajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoa hankinnoista