Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen

Tietoa palveluntuottajille ja yritysasiakkaille

Lue lisää alta
Tiedote palveluntuottajille

Yritysten ja Pohteen näkökulmasta on tärkeää, että laskut kiertävät sujuvasti ja suoritukset saadaan yrityksille maksuun oikea-aikaisesti.

Mikäli maksuissa on viivästystä, pyydämme ottaamaan nopealla aikataululla yhteyttä Monetraan osoitteeseen ostoreskontra.pohde@monetra.fi.

Laskujen sujuvan kierron ja maksuunpanon varmistamiseksi Pohteelle lähetettävällä laskulla on tärkeää olla:
• Toimipaikkatunniste, kuten Kalajoen terveyskeskus tai vaihtoehtoisesti toimitus- tai postiosoite (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
• Laskun tarkastajan nimi (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
• Vastuuyksikkö (kustannuspaikka)- tai projektitieto (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
• Tilausnumero, tilaajan ilmoittama tilausnumero (esim. EFxxxxxxxx). Yksi lasku saa sisältää vain yhden tilausnumeron.
• Sopimusnumero, jos lasku perustuu tehtyyn sopimukseen

Palveluntuottajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme

Ohjeet yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tuli voimaan 1.1.2024. Sen myötä oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja edellyttää rekisteröitymistä palveluntuottajaksi ja vähintään yhden palveluyksikön rekisteröimistä.

Laki tuli voimaan yksityisten palveluntuottajien osalta heti 1.1.2024. Julkisilla palveluntuottajilla on pitkä siirtymäaika. Rekisteröinnin tiedot tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle 31.12.2026 mennessä.

Viranomaisten pitää viedä tiedot Soteri-rekisteriin vuoden 2028 loppuun mennessä.

Palveluntuottajaa tai palveluyksikköä koskevat rekisteröintihakemukset tehdään Soterin sähköisessä asioinnissa. Viranomaiskäsittelyn jälkeen hyväksyttyjen rekisteröintien tiedot viranomainen vie Soteri-rekisteriin

Lisätietoja

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeudutaan sähköisen palse.fi-palvelusetelijärjestelmän kautta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla.

Ohje yksityisten sosiaali- tai terveyspalveluiden tuottajaksi hakeutumisesta löytyy sivun alaosasta.

Palveluntuottajan asiakkaat

  • Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa palvelun ostaa.
  • Asiakas tekee palvelusopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa.
  • Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa sopimuksessa mainitun irtisanomisajan puitteissa.
  • Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (palse.fi)

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla. Voit tarkastella palse.fi -sivuston palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä.

PALSE.FI

palse.fi-portaalisssa asiakas voi

  • vertailla eri palveluntuottajia
  • valtuuttaa läheisen hoitamaan asioita puolestaan

Lisätieto- ja ohjesivuja