Palveluntuottajat

Tietoa palveluntuottajille ja yritysasiakkaille

Lue lisää alta

Palveluntuottajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palveluntuottajaksi hakeudutaan sähköisen palvelusetelijärjestelmän kautta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla.

Palveluntuottajan asiakkaat

  • Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa palvelun ostaa.
  • Asiakas tekee palvelusopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa.
  • Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa sopimuksessa mainitun irtisanomisajan puitteissa.
  • Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla sähköisestä parastapalvelua.fi – sivuston palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä

PSOP-järjestelmässä asiakas voi

  • vertailla eri palveluntuottajia
  • valtuuttaa läheisen hoitamaan asioita puolestaan
  • pyytää palvelusetelipalveluista omavastuuraportin palveluntuottajalta (raportista voi tarkistaa, että merkinnät ovat oikein ja näkee maksuosuuden, joka jää itse maksettavaksi)
  • antaa palautetta saamastaan palvelusta

Lisätieto- ja ohjesivuja