Aluehallitus keskusteli hoidon jatkuvuusmallista. Päätöksiä tehtiin toimistotilojen käytön tehostamisesta ja potilastietojärjestelmien yhdistämisestä.

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.9.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitukselle esiteltiin Tuirassa pilotoidun hoidon jatkuvuusmallin tilannetta. Päätösasioina aluehallitus käsitteli muun muassa hallinto- ja toimistotilojen käytön tehostamista sekä Lifecare-potilastietojärjestelmän muutoksia.

Aluehallitukselle esiteltiin 19.9. pidetyssä kokouksessa hoidon jatkuvuusmallia, jota on pilotoitu Tuiran sote-keskuksessa syyskuusta 2022 alkaen. Mallia esittelivät toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi, ylilääkäri Jussi Piuva, apulaisylilääkäri Janne Mäkelä ja integraatioylilääkäri Marianne Riekki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. 

Hoidon jatkuvuuden mallissa keskeistä on potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen jatkuvuus. Pitkäaikaisen hoitosuhteen hyödyistä on paljon tutkimusnäyttöä ja siitä on apua esimerkiksi hoitomuotojen valinnassa. Kun lääkäri tuntee potilaan ja tämän taustat, potilasta voidaan mahdollisesti hoitaa kevyemmillä toimenpiteillä. Tämä todettiin myös pilottijaksolla, kun jakson aikana lähetteet erikoissairaanhoitoon sekä laboratoriotutkimuksiin vähenivät.

Tällä hetkellä selvitetään, miten toimintamalli saadaan vietyä laajemmin käytäntöön Pohteen sote-keskuksissa.  Hoidon jatkuvuusmallin vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan.

Aluehallitus keskusteli hoidon jatkuvuusmallista eri näkökulmista. Keskustelua herätti muun muassa digitaalisen sote-keskuksen kytkeytyminen hoidon jatkuvuuden malliin sekä eri ammattilaisten rooli mallin toteuttamisessa. Hoidon jatkuvuusmallilla nähtiin vaikutusta myös työhyvinvointiin, kun työtä voi tehdä pitkäjänteisesti samojen potilaiden parissa.  

Hallinto- ja toimistotilojen käyttöä tehostetaan asteittain 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallinto- ja toimistoluonteisten työtilojen käyttöastetta on selvitetty laajasti kevään 2023 aikana. Asiaa on valmistellut tekninen johtaja Ollipekka Huotari. 

Selvityksessä kävi ilmi, että tilojen käytössä on merkittävää potentiaalia niiden käytön tehostamiseksi. Taustalla on erityisesti viime vuosina lisääntynyt etätyö. Selvityksen mukaan yli puolet Pohteen hallinto- ja toimistoluonteista työtä tekevästä henkilöstöstä työskentelee satunnaisesti etänä. Keskimäärin etätyötä tehdään 1–2 päivää viikossa.  

Hallinto- ja toimistotiloja voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin esimerkiksi laajentamalla neuvottelu- ja kokoustilojen käyttöä ja siirtymällä henkilökohtaisten työpisteiden käytöstä yhteiskäyttöisten työpisteiden käyttöön.  

Tavoite on, että vuoden 2027 loppuun mennessä hallinto- ja toimistoluonteisten tilojen kokonaishuonealaa vähennetään 40 prosentilla. Työpisteiden määrää vähennetään siten, että työpisteitä on 75–80 prosenttia niitä käyttävän henkilöstön määrästä. 

Välitavoitteena vuoden 2025 loppuun mennessä tiloja vähennetään 15 prosentilla. Työpisteiden määrän osalta välitavoite on 85–90 prosenttia niitä käyttävän henkilöstön määrästä.  

Aluehallitus hyväksyi hallinto- ja toimistotilojen käytön tehostamisen esityksen mukaisesti.   

Lifecare-potilastietojärjestelmien yhdistämisellä ja ohjelmistopäivityksellä monia hyötyjä 

Aluehallitus päätti hankkia Tietoevry Finland Oy:ltä Lifecare-potilastietojärjestelmien yhdistämisen ja versiopäivityksen. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käytössä 14 Tietoevry Finland Oy:n toimittamaa Lifecare-potilastietojärjestelmää, jotka sijaitsevat teknisesti kuudessa eri ICT-ympäristössä. 

Ohjelmistopäivitys on tullut tarpeelliseksi, kun nykyisen version tuki on TietoEvryn ilmoituksen mukaisesti päättymässä keväällä 2024.  

Järjestelmien yhdistämisellä ja versiopäivityksellä saavutetaan monia hyötyjä. Esimerkiksi tietojen käytettävyys ja potilasturvallisuus paranevat ja tietoturvan ja tietosuojan taso nousee. ICT-ympäristön ja siihen liittyvien järjestelmien ylläpitotyö helpottuu ja vähenee. Lisäksi digitaalisen sote-keskuksen toimintaa voidaan laajentaa suunniteltua nopeammin.  

Hankinnan kokonaishinta kolmelle vuodelle laskettuna on 7 677 930,00 euroa.  

Muut kokousasiat 

Aluehallitus perusti virkoja kuntoutuksen toimialueelle ja nimitti jäseniä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon sekä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikuntaan.  

Katso kaikki käsitellyt asiat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta.  

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla 

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 26.9.2023. Syksyn kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.tolli@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Päivi Peltokorpi
Toimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
paivi.peltokorpi@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Ollipekka Huotari

ollipekka.huotari@pohde.fi

Tekninen johtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ilkka Haataja

ilkka.haataja@pohde.fi

Tietohallintojohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue