Aluehallitus koolla: muutoksista neuvotellaan henkilöstön kanssa

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 9.5.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi katsauksessaan läpi toukokuussa käynnistyviä muutosneuvotteluja ja muita ajankohtaisia aiheita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan liittyvät muutosneuvottelut koskevat yhteensä noin 200 henkilöä, joiden tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla muutoksia. Neuvottelujen tavoitteena on uudistaa toimintaa ja rakenteita vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa.

Henkilöstöjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, että yhteistoimintamenettely hoidetaan muutosneuvotteluina eikä irtisanomisperusteisesti. Tehtävänkuviin mahdollisesti tulevia muutoksia pidetään niin merkittävinä, että työnantajan pitäisi järjestää irtisanomisperusteiset yhteistoimintaneuvottelut.

Aluehallitus linjasi, että muutosneuvotteluissa halutaan edetä neuvottelemalla henkilöstön kanssa, koska sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista halutaan pitää kiinni, eikä irtisanomisille ole tarvetta.

– Emme voi käydä irtisanomisperusteisia yhteistoimintaneuvotteluja ja samalla rekrytoida henkilöstöä, jota tarvitsemme sekä nykyisiin että uusiin palvelumuotoihin. Henkilöstöä tarvitaan erityisesti kotiin annettaviin palveluihin, joita pyritään vahvistamaan etupainotteisesti. Riittävä henkilöstömäärä on myös työhyvinvointikysymys, muistuttaa Ilkka Luoma.

Neuvottelut suunnitellaan ja vaiheistetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstöjärjestöt ovat neuvotteluissa mukana.

Hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyviä haasteita ratkotaan yhteistyössä

Pohteen tietohallintojohtaja Ilkka Haataja antoi katsauksen in house -yhtiön Istekki Oy:n toiminnasta.

Hyvinvointialueiden aloitus on ollut poikkeuksellinen tilanne, ja työt ovat ruuhkautuneet koko maassa. Vaikka hyvinvointialueen aloitukseen on varauduttu lisäresurssein, on tekemisen määrä ollut ennakoitua suurempi. Lyhyessä ajassa on tehty paljon uutta, ja osa palveluista on jouduttu ottamaan käyttöön keskeneräisinä.

Suurin ruuhka on ollut käyttäjätunnusten tekemisessä ja jakelussa. Töiden ruuhkautuminen ja viivästykset ovat heikentäneet peruspalveluiden laatua ja hidastaneet ict-muutosprojektien etenemistä. Korjaavina toimenpiteinä Istekki on lisännyt henkilöresursseja palvelutuotantoon ja asiakaspalveluun. Jonotilannetta seurataan aktiivisesti, ja toimintatapoja kehitetään yhteistyössä Pohteen ja Istekin välillä.

Lisäksi käytiin läpi Pohteen henkilöstön palkanmaksun tilannetta. Monetra Oulun tilastojen mukaan virheet henkilöstön palkoissa ovat vähentyneet kuukausi kuukaudelta. Virheellisten palkkojen määrä on vähentynyt tammikuun noin 9,5 prosentista huhtikuun 0,92 prosenttiin. Ongelmat ovat koskeneet pääasiassa kokemuslisiä ja työaikakorvauksia. Lisäksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden palkkojen maksamisessa on ollut viivettä.

Monetra on vahvistanut asiakaspalveluresurssiaan, ja korjausten käsittely on nopeutunut. Kesään mennessä pyritään pääsemään normaalitilanteeseen.

Vaikka koko organisaatiossa palkanmaksun ongelmia on ollut pienellä määrällä, yksittäisten työntekijöiden kohdalla virheet ja viiveet ovat aiheuttaneet isoa haittaa. Palkanmaksu on työnantajan keskeinen velvollisuus, ja virheet siinä ovat aina vakavia.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 16.5.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.o.tolli@gmail.com

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Jouko Luukkonen
Konsernipalveluiden johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi