Aluehallitus koolla: Uudistaminen etenee, mutta muutoksessa on myös haasteensa

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 28.3.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoi katsauksessaan rahoituksen tilanteesta ja tulevien vuosien näkymistä.

– Pohde on lähtenyt uudistamaan palveluita strategiansa mukaisesti, jotta palvelujen toimivuus ja tasapainoinen talous voidaan turvata. Meillä on onnistumisen mahdollisuudet, mutta onnistuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanoa sovitun aikataulun mukaisesti.

Yhtenä osana järjestämissuunnitelman toimeenpanoa valmistellaan tarpeenmukaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Sote-keskukset muodostavat keskeisen perustason palvelujen verkoston. Perustason palveluiden vahvistaminen on yksi järjestämissuunnitelman tavoitteista.

Sosiaali- ja terveyskeskuksista kaiken ikäiset asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut eri ammattilaisilta. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat pääsääntöisesti saman katon alla. Myös perhekeskus on osa sote-keskuksen toimintaa. Palveluja tarjotaan edelleen myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa arjen ympäristöissä. Osa palveluista tarjotaan digitaalisesti ja liikkuvina palveluina.

– Aluevaltuusto on linjannut, että jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa on sote-keskus. Valmistelua tehdään tästä lähtökohdasta. Alueen asukkailla, kunnilla, järjestöillä ja sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnosta, kun se valmistuu, kertoo sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Ennen päätöksentekoa suunnitelmaa on tarkoitus käsitellä vaikuttamistoimielimissä, kuten vammais- ja vanhuusneuvostossa ja nuorisovaltuustossa. Luonnosta esitellään alueellisissa keskustelutilaisuuksissa ja avoimissa infoissa, ja se lähtee myös lausuntokierrokselle huhtikuussa.

Palkanmaksussa olleita virheitä korjataan

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi ja henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kertoivat Pohteen henkilöstön palkanmaksun tilanteesta ja korjaavista toimenpiteistä. Palkanmaksussa on edelleen ongelmia, joita ratkotaan Monetran ja Pohteen yhteistyöllä. Tilanteen korjaamiseksi Monetra on myös vahvistanut asiakaspalveluresurssiaan.

Muutos on ollut haastava: vuodenvaihteessa henkilöstöä Pohteelle luovutti 36 organisaatiota. Yhteensä Pohteella on noin 18 500 työntekijää. Henkilöstötilanne myös elää jatkuvasti.

Alkuvuoden palkanmaksuongelmat ovat koskeneet pääasiassa kokemuslisiä ja työaikakorvauksia. Lisäksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden palkkojen maksamisessa on ollut viivettä.

Virheitä korjataan prioriteettijärjestyksessä. Ensimmäiseksi on varmistettu peruspalkkojen maksu. Puuttuvia palkkoja on maksettu pikamaksuina. Toiseksi on huolehdittu erilaisista lisistä. Myöhästyneistä palkoista maksetaan palkansaajalle viivästyskorot.

Vaikka koko organisaatiossa palkanmaksun ongelmia on ollut pienellä määrällä, yksittäisten työntekijöiden kohdalla virheet ja viiveet ovat aiheuttaneet isoa haittaa. Palkanmaksu on työnantajan keskeinen velvollisuus, ja virheet siinä ovat aina vakavia.

Aluehallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Vuonna 2022 hyvinvointialueen valmistelu tähtäsi toiminnan hallittuun käynnistymiseen 1.1.2023. Valmistelua edistettiin suppean ja laajan poliittisen seurantaryhmän ohjauksessa aluevaltuuston toiminnan käynnistymiseen 1.3.2022 saakka ja sen jälkeen aluevaltuuston alaisuudessa.

Valmistelutoimielimen ja hyvinvointialueen valmisteluun oli vuonna 2022 käytettävissä valtion avustuksia yhteensä 45 456 792 euroa. Toiminnan kulut olivat yhteensä 23 060 788 euroa, josta ICT-valmistelun kuluja oli 12 011 491 euroa. Tämän lisäksi investointimenoja oli 615 154 euroa.

Tilikaudelta 2022 ei muodostu yli- tai alijäämää. Avustuksista siirtyi vuosina 2023–2025 käytettäväksi yhteensä 21 889 270 euroa. Siirtyvää avustusta tullaan käyttämään erityisesti ICT-muutosohjelmaan, joka kestää vuoteen 2025.

Tilikauden kustannuksista suurin osa muodostui henkilöstökuluista, asiantuntijapalveluostoista ja ICT-palvelujen ostoista. Avustuksia myönnettiin yhteisöille valtuustoryhmien toiminnan tukena 319 277 euroa.

Aluehallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja esittää sitä aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

Aluehallitus hyväksyi myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022. Sairaanhoitopiirin tulos jäi 28 450 585 euroa alijäämäiseksi. Sairaanhoitopiirin taseeseen (31.12.2021) oli kertynyt aiempaa ylijäämää yhteensä 17 441 441 euroa. Kun laskelmassa huomioidaan taseeseen merkityt investointivaraukset ja poistoerot 11 009 144 euroa, niin jäsenkunnilta laskutettavaksi alijäämäksi vuodelta 2022 jäi 3 815 354 euroa.

Muita kokousasioita

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Työperäinen maahanmuutto, johtajaylihoitaja Merja Meriläinen, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja resurssipäällikkö Sari Hirsikangas
  • Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen 2/2023, johtajaylilääkäri Terhi Nevala ja sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto
  • Ilmoituskanavan käyttöönotto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
  • Hankintaoikaisut
  • Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmän nimeäminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 4.4.2023. Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja

Jouko Luukkonen
Konsernipalveluiden johtaja, aluehallituksen sihteeri