Hoidon jatkuvuusmallin kehitystyö sai tunnustusta

Julkaistu
Tuiran sosiaali- ja terveyskeskuksessa tehty laatutyö hoidon jatkuvuuden kehittämiseksi on palkittu marraskuussa 2023 valtakunnallisilla Yleislääkäripäivillä Vuoden kehittäjäyhteisö -palkinnolla.

Kuvassa on työntekijöitä, jotka ovat olleet kehittämässä hoidon jatkuvuusmallia Tuirassa. Apulaisylilääkäri Janne Mäkelä vaakatasossa.

Tuirassa on kehitetty määrätietoisesti näyttöön perustuvaa hoidon jatkuvuusmallia, jossa jokaiselle terveyspalveluiden asiakkaalle nimetään oma lääkäri-hoitaja-työpari.

Seurannassa hoidon jatkuvuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Erikoissairaanhoidon lähetteet olivat pilottitiimissä 25 prosenttia vähäisemmät kuin muissa. Hoitoon pääsy parani ja lääkärivastaanotolle odottavien jono lyheni. Samalla myös henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut.

Tuirassa tehty kehitystyö on ehdolla Lääkäriliiton laatupalkinnon voittajaksi. Voittaja julkaistaan Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä tammikuussa 2024.

Apulaisylilääkäri Janne Mäkelä lähti kehittämään hoidon jatkuvuusmallia Tuirassa yhdessä yleislääketieteen professori Juha Auvisen ja terveyskeskuslääkäri Marja Paanasen kanssa. Kehitystyössä olivat tiiviisti mukana alusta lähtien myös lähihoitaja Suvi Kailasuo sekä terveydenhoitaja Jenna Axelsson.

Tuirassa kehitetyn hoidon jatkuvuusmallin hyvien kokemusten innoittamana mallia on laajennettu myös muihin Oulun palvelualueen sosiaali- ja terveyskeskuksiin, ja sitä tullaan laajentamaan koko Pohteen alueelle.

Luentosalissa ihminen luennoi, dia on heijastettu seinälle ja etualalla istuu ihmisiä.
Apulaisylilääkäri Janne Mäkelä esittelee Tuirassa kehitettyä hoidon jatkuvuusmallia valtakunnallisilla Yleislääkäripäivillä marraskuussa 2023.

Lisätietoa hoidon jatkuvuusmallista

Tiedote 5.12.2023 Hoidon jatkuvuusmalli Pohteella