Hyvinvoinnin parantamisen ideakilpailu

Julkaistu
Tässä kilpailussa etsimme ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin: Miten voimme vähentää Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden yksinäisyyttä ja rahahuolia sekä parantaa asukkaiden mielenterveyttä? Käytämme ratkaisuja apuna, kun teemme työtä, jolla parannetaan asukkaiden hyvinvointia vuosina 2024-2025. Parhaat ratkaisut palkitaan 100-2000 euron palkinnolla.

Etsimme ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi

Keväällä 2021 pyysimme Pohjois-Pohjanmaan asukkailta arviota heidän omasta arjestaan ja elämästään. Melkein 4700 asukasta vastasi kyselyyn.

Yli 2600 asukasta kertoi, että hän kaipaa elämäänsä muutosta.
Heistä 16 prosenttia kaipasi isoa muutosta.
He toivoivat isoa muutosta useimmin näihin asioihin:
ihmissuhteet, taloudellinen toimeentulo ja mielen hyvinvointi.

Nyt pyydämme kaikilta ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin:

Mitä voisimme tehdä, jotta asukkaiden

1. yksinäisyys vähenisi?

2. rahahuolet helpottaisivat?

3. mielenterveys paranisi?

Kannustamme kaikkia osallistumaan kilpailuun:

 • Asukkaat
 • Ammattilaiset
 • Järjestöt ja seurakunnat
 • Yritykset
 • Muut

Kilpailu on auki 19.6.-31.8.2023

Ratkaisun ehdottaja pitää itsellään ratkaisun mahdolliset tekijäoikeudet ja omistusoikeudet
(IPR-oikeudet).

Kilpailun järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

 

 

Ideakilpailun aiheet

1. Suhteet toisiin ihmisiin

Moni asukas on yksinäinen.

Noin 20 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan nuorista tuntee yksinäisyyttä.
Aikuisista asukkaista noin 10 prosenttia tuntee yksinäisyyttä.
Yksinäisyys on lisääntynyt viime vuosina.

Kysymys, johon etsimme ratkaisuja:
Millaisilla ratkaisuilla voisimme vähentää asukkaiden yksinäisyyden tunnetta?

2. Arjen raha-asiat

Monella asukkaalla on rahahuolia.

Noin 30 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan nuorista arvioi, että perheen rahatilanne ei ole hyvä.

Noin 20 prosenttia työikäisistä ja 10 prosenttia ikäihmisistä on joutunut rahanpuutteen takia tinkimään
ruoasta, lääkkeistä ja lääkärikäynneistä.

Hintojen nousu vuosina 2022–2023 on voinut tehdä monen asukkaan rahatilanteesta
entistä vaikeamman.

Kysymys, johon etsimme ratkaisuja:
Millaisilla ratkaisuilla voisimme helpottaa asukkaiden rahahuolia?

3. Mielen hyvinvointi

Lasten ja nuorten mielenterveys on heikentynyt viime vuosina.
Lapsista 10 prosenttia arvioi itsensä kielteisemmin kuin lapset yleensä.

Nuorista 34–46 prosenttia on ollut huolissaan mielialastaan edellisen vuoden aikana.
Moni kokee ahdistusta ja masennusta.

Työikäisistä noin 17 prosenttia kokee, että hänellä on merkittävä psyykkinen kuormitus.
Työikäisistä yli 10 prosenttia ja ikäihmisistä 2 prosenttia on vuoden aikana ajatellut itsemurhaa.

Kysymys, johon etsimme ratkaisuja:
Mitä voisimme tehdä, jotta asukkaiden mielenterveys ei heikkenisi?

Miten hyödynnämme ratkaisuja?

Kilpailun päättymisen jälkeen asiantuntijat lukevat läpi kaikki ratkaisut.
Samalla he pohtivat, miten niitä voisi hyödyntää.

Jos ratkaisun ehdottaja on antanut luvan, voimme hyödyntää ratkaisuja esimerkiksi näin:

 • Julkaisemme ratkaisuista listan hyvinvointialueen verkkosivulla
 • Viestimme, että kuka tahansa voi hyödyntää ratkaisuja
 • Kannustamme kuntia hyödyntämään ratkaisuja
 • Kannustamme hyvinvointialueen työntekijöitä hyödyntämään ratkaisuja

Parhaat ratkaisut kirjoitamme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmaan.
Se on yhteinen suunnitelma siitä, miten esimerkiksi
hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt parantavat asukkaiden hyvinvointia vuosina 2024–2025.

 

 

Miten parhaat ratkaisut valitaan ja palkitaan?

Valitsemme ratkaisuista 3–5 voittajaa kahdessa eri ryhmässä:

1. Asukkaiden antamista ratkaisuista asiantuntijat valitsevat 3–5 voittajaa.
Palkitsemme voittaneet ratkaisut 100–500 euron palkinnoilla.

2. Ammattilaisten, yritysten, järjestöjen ja muiden ratkaisuista
asiantuntijat valitsevat 3–5 parasta ratkaisua.
Palkitsemme voittaneet ratkaisut 500–2000 euron palkinnoilla.
Palkkio myönnetään, jotta ratkaisun ehdottaja voi työstää ja kehittää ratkaisua.

Julkaisemme kilpailun voittajat lokakuussa 2023.
Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti.
Lisäksi julkaisemme voittajat näillä verkkosivuilla.
Viestimme kilpailun tuloksista myös muilla tavoin.

 

 

Miten arvioimme parhaat ratkaisut?

Muutama asiantuntija lukee ensin kaikki ratkaisut.
He valitsevat niistä parhaimmat tarkempaan arviointiin.
Asiantuntijoiden ryhmä arvioi ratkaisut tarkemmin.

Ryhmä huomioi arvioinnissa seuraavat asiat:

 1. Ratkaisu vastaa kysymykseen, johon etsimme ratkaisuja.
  Lisäpisteitä saa, jos sama ratkaisu vastaa useampaan kysymykseen.
 2. Ratkaisu on mahdollista toteuttaa vuosina 2024–2025.
 3. Ratkaisu on kuvattu selkeästi ja riittävän tarkasti, jotta sen voi arvioida.
 4. Ratkaisusta on apua mahdollisimman monelle ihmiselle Pohjois-Pohjanmaalla.
 5. Ratkaisusta on hyötyä ainakin hyvinvointialueelle ja kunnille.
 6. Ratkaisun toteuttaminen on taloudellisesti mahdollista.
  Ratkaisusta saatava taloudellinen hyöty on suurempi kuin siihen käytetty raha.