Laskutuskäytännöt uudistuvat Pohteella: asiakkaiden solmittava uudet sopimukset pankkiinsa

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloitti toimintansa 1.1. ja se vastaa aiemmin alueen kuntien ja kuntayhtymien järjestämistä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Aiemmat laskutuskäytännöt eivät siirry Pohteelle, joka aloittaa toimintansa kokonaan uutena organisaationa. Myös asiakkaiden täytyy huomioida tämä ja hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue e-laskuttajaksi omassa verkkopankissaan tai tehdä uusi suoramaksuvaltuutus oman pankkinsa asiakaspalvelun kautta.

Hyvinvointialueet ovat uusia itsenäisiä y-tunnuksellisia toimijoita, joiden vastuulle siirtyvät aiemmin kuntien ja kuntayhtymien järjestämät ja tuottamat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Pohjois-Pohjanmaalla toimintansa aloitti 1.1.2023 Pohde, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Koska palveluja tuottava organisaatio ja sen y-tunnus muuttuvat, asiakkaiden tulee tehdä Pohteelle uudet e-laskujen tilaukset ja suoramaksuvaltuutukset. Saadakseen laskut sähköisesti, asiakkaiden tulee toimia seuraavasti:

1) Solmia uusi e-laskusopimus tilaamalla Pohteen e-lasku omaan verkkopankkin. Pohteen y-tunnus on 3221326-2. Pohteen nimellä löytyy kaksi laskutusaihetta siten, että OYSin laskut tilataan omana e-laskuna. Tilaus tehdään asiakkaan henkilötunnuksella.

2) Tehdä uusi suoramaksuvaltuutus omaan pankkiinsa ottamalla yhteyttä pankin asiakaspalveluun. Tällöin pankki veloittaa automaattisesti maksun asiakkaan tililtä ja lähettää siitä ilmoituksen.

3) Laskut voi tilata sähköisenä OmaPostiin tai Kivraan, joista käsin voi hoitaa myös maksamisen.

Pohteen laskut saa edelleen myös paperisena kotiin, minkä jälkeen laskun voi maksaa normaalisti omassa verkkopankissa. Laskua ei kuitenkaan voi enää maksaa maksukorteilla tai käteisellä Pohteen toimipisteissä eikä myöskään aiemmin maksuja vastaanottaneissa kuntien palvelupisteissä. Poikkeuksen muodostavat OYSin infopisteet, joissa voi edelleen maksaa OYSin laskuja maksukortilla.

Tammikuun laskutus vasta kuun loppupuolella

Siirtyminen yhteiseen organisaatioon on myös laskutusten osalta iso ponnistus. Käytännössä 19 eri organisaation laskutusjärjestelmiin tehdään uudet taustamääritykset hyvinvointialuetiedoilla.

”Pystymme aloittamaan muutostyöt vasta vuoden 2022 laskutuksen päätyttyä 20.1. Muutostyöhön on varattava muutamia päiviä, joten tammikuun laskutus tulee viivästymään jonkin verran. Asiakkaiden ei siis tarvitse huolestua, vaikka laskua tammikuun alun hoidoista tai palveluista ei heti kuuluisikaan”, toteaa Pohteen asiakaslaskutuspäällikkö Leena Määttä.”

Pohde tiedottaa myöhemmässä vaiheessa uudelleen, jos aikatauluihin tulee muutoksia. Näillä näkymin ensimmäiset Pohteen laskut lähetetään asiakkaille tammikuun loppupuolella.

Terveydenhuollon asiakaslaskujen maksukaton seuranta edelleen asiakkaan vastuulla

Terveydenhuollon asiakasmaksuilla on vuosittainen maksukatto, joka on 692 e vuonna 2023. Asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse. Kun maksukatto on ylittynyt, hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle maksukaton ylittymistä koskeva todistus.

Todistuksen saamiseksi asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon tai -palvelun ns. ylläpitomaksua. Myös palveluntuottaja voi seurata asiakkaan maksukaton kertymistä, mutta vain laskutusjärjestelmäkohtaisesti, ei koko hyvinvointialuekohtaisesti. Asiakaslaskulta löytyy puhelinnumero ja sähköpostiosoite, johon voi ottaa yhteyttä maksukattoasioissa.

Lisätietoa maksukatosta saa https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto


 

Yhteyshenkilöt

Leena Määttä, asiakaslaskutuspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, 050 475 4927, leena.maatta@pohde.fi