Osallistu kyselyyn, jonka avulla määritellään rahapelaamisen riskirajoja

Julkaistu
Kyselyyn halutaan vastauksia kansalaisilta ja ammattilaisilta.

Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn

Rahapeleistä tiedetään koituvan haittoja niin pelaajalle, hänen lähipiirilleen kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. Rahapelejä pelaavat henkilöt harvoin tunnistavat tai ovat tietoisia siitä, mitkä tekijät saattavat nostaa ongelmallisen pelaamisen riskiä ja näin aiheuttaa heille haittoja. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin etsitään kuumeisesti keinoja rahapelihaittojen vähentämiseksi.

Tämän THL:n kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten hyvin tutkimukseen perustuvat, alun perin Kanadassa luodut rahapelaamisen matalamman riskitason ohjeistukset (Lower Risk Gambling Guidelines) soveltuvat rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen Suomessa.