Pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnoksesta kerätään näkemyksiä laajasti

Julkaistu
Asukkaat, hyvinvointialueen henkilöstö ja eri sidosryhmät voivat tutustua Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen vuosille 2024-2025 laaditun palvelutasopäätöksen luonnokseen. Palautteita luonnoksesta kerätään 29.9. saakka.

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta (palotarkastustoiminta) ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat mm. ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä kuntien varautumisen tukeminen.

Pelastustoimen palvelutasopäätös on vastaava asiakirja kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma. Hyvinvointialuestrategia, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma, pelastustoimen palvelutasopäätös sekä hyvinvointialueen talousarvio muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden.

Palvelutasopäätöksen käsittelyn aikataulu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta on käsitellyt palvelutasopäätöksen 2024-2025 luonnosta kokouksessaan 24.8.2023. Nyt kuntalaisilta toivotaan palautetta ja näkökulmia palvelutasopäätöksen luonnoksesta. Annetut palautteet kootaan ja hyödynnetään palvelutasopäätöksen jatkotyöstämisessä.
Lausuntoa pyydetään myös muun muassa alueen kunnilta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, pelastuslaitosten luottamusmiehiltä, työsuojeluvaltuutetuilta ja sivutoimisen henkilöstön edustajilta.
Tavoitteena on, että lausuntokooste ja lausuntojen perusteella tarkistettu palvelutasopäätös voidaan käsitellä turvallisuuslautakunnassa 12.10.2023, aluehallituksessa 31.10.2023 ja aluevaltuustossa 20.11.2023.

Tutustu luonnokseen ja kerro näkemyksesi siitä

Voit antaa palautetta palvelutasopäätöksen luonnoksesta viimeistään perjantaina 29.9.2023. Kommentoi luonnosta sähköisen kyselyn kautta tai jätä virallinen lausunnon pelastuslaitoksen virkasähköpostiin pelastuslaitos (at) pohde.fi. Palautteesi on meille tärkeä!


Palvelutasopäätöksen luonnoksesta järjestetään myös erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia. Avoimet, asukkaiden ja järjestöjen yhteiset info-tilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä keskiviikkona 13.9. kello 17–18 ja maanantaina 18.9. klo 17–18. Pääset osallistumaan tapahtumiin Pohteen tapahtumakalenterin kautta.