Pohdelaisen askelissa -podcast: Pohde kehittää hoidon jatkuvuutta

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on, että etenkin paljon palveluja tarvitsevat ja pitkäaikaissairaat kohtaisivat yhä useammin tutut kasvot saapuessaan lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Vahva tieteellinen näyttö osoittaa, että hoidon jatkuvuuden myötä hoidon laatu paranee, sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi, terveydenhuollon palvelujen kokonaistarve ja kustannukset pienenevät ja potilastyytyväisyys paranee.

Hoidon jatkuvuusmalli on otettu jo käyttöön Pudasjärvellä sekä Oulussa Tuiran, Kontinkankaan ja Kaakkurin hyvinvointikeskuksissa. Maaliskuun aikana se tulee käyttöön myös Nivalassa.

Tuirassa tehty kehittämistyö hyödyttää myös muita Pohjois-Pohjanmaan alueita

Tuiran hyvinvointikeskuksessa hoidon jatkuvuusmalli otettiin käyttöön ensimmäisenä syksyllä 2022, ja uraauurtava kehittämistyö on saanut valtakunnallista tunnustusta. Marraskuussa 2023 Tuiran hyvinvointikeskuksessa tehty työ palkittiin valtakunnallisilla Yleislääkäripäivillä Vuoden kehittäjäyhteisö -kilpailun voitolla.

Asiakasmäärän kasvu vaati tekemään muutoksia Tuirassa. Oulussa sijaitseva Tuiran hyvinvointikeskus on yksi Suomen suurimmista terveysasemista, sen alueella asuu noin 64 000 oululaista ja asiakasmäärä kasvaa vuosi vuodelta. Tuiran hyvinvointikeskus syntyi vuonna 2019 kun kolme silloista terveysasemaa Kaijonharju, Rajakylä ja Tuira yhdistettiin yhdeksi palvelupaikaksi. Kolmesta eri asemasta tehtiin yksi iso yksikkö ja henkilökunta jaettiin neljään eri tiimiin, jotta asiakasta hoitava henkilökunta pysyisi mahdollisimman samana. Pian kuitenkin huomattiin, ettei pelkkä tiimimalli riittänyt ratkaisuksi.

Apulaisylilääkäri Janne Mäkelä ryhtyi koordinoimaan kehittämistyötä Tuirassa. Hän sai työhönsä apua Oulun yliopiston yleislääketieteen professori Juha Auviselta. Juha Auvisen vetämä työryhmä teki samaan aikaan perusterveydenhuollon palveluja koskevaa selvitystyötä sosiaali- ja terveysministeriölle. Varsinainen kehittämistyö käynnistyi Tuirassa keväällä 2022 lääkärien ja hoitajien yhteistyönä. Suunnittelussa hyödynnettiin alusta saakka asiakastietojärjestelmien antamaa dataa, jonka avulla seurataan kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kuuntele apulaisylilääkäri Janne Mäkelän podcast-haastattelu hoidon jatkuvuuden kehittämisestä Tuirassa:

Jos evästeasetuksesi estävät podcastin näkymisen, voit muuttaa evästeasetuksia tai kuunnella haastattelun SoundCloudissa.

Tuirassa asiakas ohjataan pääsääntöisesti sille lääkärille tai hoitajalle, jonka kanssa hän on ollut jo aikaisemmin tekemisissä. Näin toimitaan etenkin pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi tähän tavoitteeseen ei aina päästä, mutta pikkuhiljaa myös henkilökunnan pysyvyyden odotetaan parantuvan, kun hoidon jatkuvuusmalli on lisännyt henkilökunnan jaksamista ja työtyytyväisyyttä.

“Pitkäaikaisimmat lääkärimme näkevät muutoksen parempaan suuntaan jo nyt. Kuinka työ antaa paljon ja siitä tulee helpompaa, kun ei tarvitse aloittaa alusta joka kerta, kun potilas tulee vastaanotolle, vaan lääkäri tuntee jo potilaan ja hänen historiansa”, kertoo Janne Mäkelä.

Hoidon jatkuvuuden kehittäminen jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla

Apulaisylilääkäri Janne Mäkelän ja työtovereiden tekemä työ koituu myös muiden paikkakuntien hyväksi, kun hoidon jatkuvuuden kehittäminen jatkuu eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Kehittämistyössä etsitään aina kunkin alueen palvelujen ja väestöpohjan kannalta parasta ratkaisua.

Pohde laajentaa hoidon jatkuvuusmallin käyttöönottoa RRP2-hankkeessa tehtävän kehittämistyön kautta koko hyvinvointialueelle. Lue lisää hankkeesta Pohteen verkkosivujen uutisista.