Pohteella neuvoteltiin järjestöjen ja seurakuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde toteutti ensimmäiset neuvottelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä yhdyspintatoiminnasta järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Keskustelua käytiin erityisesti hyvinvointikertomuksesta ja yhteistyörakenteista. Yhtenä aiheena olivat myös järjestöavustukset.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueen ja kuntien vastuulla

Hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela kertoi hyvinvointikertomuksen valmistelusta, johon järjestöt ja seurakunnat ovat osallistuneet monin tavoin. Vuonna 2021 toteutettiin Meidän arkemme ja elämämme -kokemustiedon kysely. Vuoden 2022 kesällä maakunnallisilta järjestöverkostoilta kerättiin täydentävää kokemustietoa, jossa kysyttiin myös järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta koetuista hyödyistä.

Asiantuntijat ovat tuottaneet hyvinvointikertomukseen liittyen tietopaketteja hyvinvoinnin osa-alueista. Järjestöt ja seurakunnat pääsivät kommentoimaan tietopaketteja syksyllä kahdessa työpajassa. Neuvottelussa jatkettiin hyvää keskustelua tietopakettien pohjalta. Järjestöt ja seurakunnat kokivat, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin edistämisen keskiöön tulisi tulevina vuosina nostaa seuraavat hyvinvoinnin osa-alueet:

  • suhteet toisiin ihmisiin ja mahdollisuus osallistua,
  • ruoka, liikkuminen, lepo ja muut elämäntavat sekä
  • työ ja vapaa-aika.

Tärkeinä osa-alueina pidettiin myös raha-asioita, asumista ja siihen liittyvää turvallisuutta, kulttuurihyvinvointia ja väkivaltatyötä. Kaikkien näiden osa-alueiden koettiin vaikuttavan myös terveyteen.

Monipuolinen yhteistyörakenne

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen kertoi Pohteen organisaatiosta ja siihen liittyvistä yhteistyörakenteista. Pohteella on jo käynnistetty lakisääteisten vaikuttamistoimielimien toiminta (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) sekä alueellisten neuvottelukuntien toiminta kuudella alueella. Yhdyspintatoimintaan liittyvien yhteistyöryhmien valmistelu on käynnissä. Lähetekeskustelu on käyty yhdyspintalautakunnassa joulukuussa 2022. Yhteistyörakenteet täsmentyvät valmisteilla olevassa OSUVA-ohjelmassa. Myös järjestöt ja seurakunnat tulevat olemaan edustettuina näissä rakenteissa.

Järjestöyhteistyön projektisuunnittelija Helena Liimatainen kertoi valmistelussa olevasta järjestöyhteistyöryhmästä, joka tukisi Pohteen lakisääteisten yhteistyövelvoitteiden hoitamista. Ryhmän kokoonpanon valmistelussa on huomioitava monia näkökulmia, kuten järjestöjen, seurakuntien, kuntien ja Pohteen edustus, sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastuspalveluiden sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen näkökulmat, järjestöjen monimuotoinen asiantuntijuus sekä alueellisuus. Yhteistyöryhmistä päättää hyvinvointialuejohtaja.

Neuvottelussa kiitettiin Pohteen toimintaa siitä, että järjestöt ovat saaneet olla aktiivisesti mukana järjestöavustusperiaatteiden ja pisteytyksen laatimisessa. Pohjois-Pohjanmaalla ollaankin ensimmäisten hyvinvointialueiden joukossa jakamassa avustuksia. Kaikille toiminta-avustusta hakeneilta kysytään palautetta avustusprosessin kehittämistarpeista.

Neuvottelujen johtopäätöksistä raportoidaan yhdyspintalautakunnalle. Jatkossa neuvottelut käydään järjestöyhteistyöryhmän kanssa, mikäli tällainen hyvinvointialueelle perustetaan.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Sanna Salmela, hyvinvoinnin edistämisen päällikkö, sanna.salmela(a)pohde.fi
Marjo Riitta Tervonen, osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö, marjoriitta.tervonen(a)ppshp.fi
Helena Liimatainen, projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö, helena.liimatainen(a)pohde.fi, puh. 050 520 1081