Pohteen järjestöavustushaku vuodelle 2024 aukeaa 27. marraskuuta

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Pohteen vuoden 2024 järjestöavustusperiaatteista ja toiminta-avustusten pisteytysmallista päätettiin yhdyspintalautakunnassa 9. marraskuuta 2023. Avustushaku aukeaa 27. marraskuuta 2023.

Pohde voi myöntää

  • kaikkien avustuslajien avustuksia Pohjois-Pohjanmaalla toimiville rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen
  • toiminta-avustusta Pohteen digipalveluiden käytössä opastamiseen myös muille Pohjois-Pohjanmaalla toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, kuin niille, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen
  • kerta-avustusta myös Pohjois-Pohjanmaalla toimiville rekisteröimättömille yleishyödyllisille toimintaryhmille

Pohteen avustuksia haetaan sähköisessä asioinnissa:

  • Toiminta-avustusten haku on avoinna 27.11.2023-2.1.2024
  • Kerta- ja kumppanuusavustusten ympärivuotinen haku on avoinna 27.11.2023 alkaen.

Pohteen avustusperiaatteet, toiminta-avustusten pisteytysmalli ja ohjeet avustusten hakemiseen löytyvät Pohteen nettisivuilta. Linkki sähköiseen asiointiin lisätään nettisivuille, kun haku aukeaa.

Pohde järjestää kaksi saman sisältöistä järjestöavustushaun opastustilaisuutta:

Lisäksi avustusmallia esitellään kuntien yhdistystapaamisissa (lisätietoja oman kunnan järjestöyhdyshenkilöltä):

  • 21.11. (Pudasjärvi ja Reisjärvi)
  • 28.11. (Haapajärvi ja Kuusamo)
  • 29.11. (Oulu).