Ryhmäkuntoutuksen asiakasmaksut yhtenäistyvät

Julkaistu
Ryhmäkuntoutuksessa käyvien asiakkaiden maksut yhtenäistyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella. Ryhmäkuntoutusjakson enimmäismaksu on huhtikuun alusta alkaen 38,40 euroa.

Muutos koskee sosiaali- ja terveyskeskuksissa annettavaa ryhmämuotoista fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa 1.4.2024 alkaen.

Ryhmäkuntoutuksesta peritään sarjahoidon asiakasmaksu, joka on 12,80 euroa kolmelta ensimmäiseltä kerralta. Etäkäynnin maksu on 10,88 euroa. Ryhmäkuntoutusjakson mahdolliset seuraavat käynnit ovat maksuttomia. Enimmäismaksu on 38,40 euroa.

Jatkokäyntejä voi olla enintään seitsemän kertaa.

Jos käyntejä on vain yksi tai kaksi kertaa, peritään niistä sarjahoidon kertamaksu: 12,80 euroa per kerta. Erikoissairaanhoidon ryhmäkuntoutuksessa maksu on 12,80 euroa käyntikerralta.

Asiakasmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta tai veteraaneilta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa annettavan ryhmäkuntoutuksen asiakasmaksu tarkistetaan elinkustannusindeksillä vuosittain. Erikoissairaanhoidon ryhmäkuntoutuksen asiakasmaksu tarkistetaan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittamalla indeksikorotuksella.

Lue lisää Pohteen kuntoutuspalveluista.

Lue lisää Pohteen asiakasmaksuista.