Sosiaalipalvelujen tiedot alkavat näkyä OmaKannassa Pohteen asiakkaille

Julkaistu
Aiemmin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaat ovat voineet tarkastella OmaKannasta ainoastaan terveys- ja hyvinvointitietojaan. Tavoitteena on, että sosiaalipalveluissa kirjatut tiedot alkavat näkyä 30.11.2023 alkaen vaiheittain. Tiedot tulevat ensin näkyviin Hailuodossa, Tyrnävällä, Lumijoella, Siikalatvalla ja Kärsämäellä. Lisäksi Pohteen asiakkaille alkaa näkyä OmaKannassa perheoikeudellisten palvelujen ja vammaispalvelujen tietoja.

Pohteen asiakas näkee pian OmaKannassa tietoja, joita hänestä on kirjattu hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa asioidessaan. Tavoitteena on, että tiedot alkavat näkyä 30.11.2023 alkaen. Kaikki sosiaalipalvelujen tiedot eivät tule näkyviin kerralla, vaan tietoja alkaa näkyä vaiheittain eri palveluista. Asiakirjat kuten päätökset, palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmat ja sopimukset, sekä omatyöntekijän yhteystiedot ja tiedot oman asiakkuuden alkamisesta löytyvät OmaKannasta.

Sosiaalihuollon tiedot näkyvät OmaKannassa niille asiakkaille, joiden asiakastietoja kirjataan uuteen Saga -asiakastietojärjestelmään Hailuodossa, Tyrnävällä, Lumijoella, Siikalatvalla ja Kärsämäellä. Lisäksi Pohteen asiakkaille alkaa näkyä OmaKannassa perheoikeudellisten palvelujen ja vammaispalvelujen tietoja.

Aiemmin asiakas on saattanut saada monia näistä tiedoista vain paperisena. Jatkossa asiakas voi halutessaan luopua paperipostista, sillä OmaKannassa tiedot säilyvät tallessa ja niihin on helppo palata. Jos asiakas ei itse käytä digipalveluja, voi hän valtuuttaa jonkun läheisensä hoitamaan asioita puolestaan, jolloin tiedot näkyvät OmaKannassa myös valtuutetulle henkilölle. 

Kaikkia kirjattuja tietoja ei näy OmaKannassa

Pohteen asiakas ei näe OmaKannassa esimerkiksi vanhemmuuden selvittämiseen liittyviä asiakirjoja, turvakotipalvelujen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyviä asiakirjoja, maksusitoumuksia tai poistettuja eli mitätöityjä asiakirjoja.

– Pohteella on linjattu, että lastensuojeluilmoitusten ja huoli-ilmoitusten näkyvyyttä OmaKannassa rajataan siihen asti, että ne on ehditty käsitellä asiakkaan kanssa. Näin asiakas ei saa tietoa hänestä tehdystä lastensuojeluilmoituksesta tai huoli-ilmoituksesta ensimmäisenä OmaKannasta, kertoo Pohteen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Vanhempi näkee OmaKannassa alaikäisten huollettavien tiedot. Lapsi voi pyytää, etteivät häntä koskevat tiedot näy vanhemmalle, mutta ammattilainen arvioi aina, onko tietojen näkyvyyden rajaamiselle perustetta.

Kaikki terveys- ja sosiaalipalvelujen tiedot samassa paikassa

– Asiakkaalle suurin hyöty on se, että jatkossa hän näkee OmaKannassa yhdellä kirjautumisella niin terveys- kuin sosiaalipalvelujenkin tiedot, kertoo liiketoiminnan asiantuntija Marjo Hirvonen Kelan Kanta-palveluista.

Jos asiakas havaitsee tiedoissaan puutteita tai virheitä, tulee hänen ottaa yhteyttä asioitaan hoitavaan sosiaalipalvelujen ammattilaiseen. Ammattilainen tekee tarvittavat korjaukset asiakkaan tietoihin, jonka jälkeen ne päivittyvät OmaKantaan.

Tulevaisuudessa sosiaalipalvelujen tiedot liikkuvat Kanta-palvelujen avulla myös eri sosiaalipalvelujen antajien välillä, jos asiakas on antanut siihen luvan. Näin tiedot kulkevat asiakkaan mukana, jos hän esimerkiksi muuttaa hyvinvointialueelta toiselle tai käyttää sekä julkisia että yksityisiä sosiaalipalveluja. Asiakas voi antaa luvan tietojensa luovuttamiseen OmaKannassa. Myöhemmin se onnistuu myös sosiaalihuollon yksikössä asioidessa.