Tulevaisuuslautakunta päätti turva-auttamispalvelun myöntämisen perusteista

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta teki kokouksessaan 20.9. päätöksen turva-auttamispalvelun myöntämisen perusteista. Perusteet tulevat voimaan 1.11.2023 alkaen. Tuolloin myös jo palvelun piirissä oleville asiakkaille aletaan tehdä uudet palvelutarpeen arvioinnit uusien myöntämisen perusteiden mukaan. Näissä arvioinneissa huomioidaan, että Pohteelle on siirtynyt kunnilta ja kuntayhtymiltä vastaavia palveluita koskevia sopimuksia, jotka jatkuvat sellaisenaan sopimuksien päättymiseen saakka tai kunnes ne irtisanotaan.

Turva-auttamispalvelu tarkoittaa asiakkaan kotiin myönnettävää palvelua, johon kuuluvat turvalaitteisto, hälytysten vastaanotto, hälytyksen takia tehtävä avun tarpeen arviointi sekä asiakkaan tarvitsema apu. Turva-auttamispalvelut ovat sosiaalihuoltolain (sosiaalihuoltolaki 14 §) mukaisia palveluja. Palvelut ovat harkinnanvaraisia eli niistä tehdään palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan muun muassa asiakkaan tuen tarpeet ja palvelut, joilla tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaiten.

Turva-auttamispalvelulla vastataan asiakkaan äkilliseen ja ennalta arvaamattomaan avuntarpeeseen. Turva-auttamispalvelu voidaan myöntää määräaikaisesti tai toistaiseksi voimassa olevana. Yleisesti turva-auttamispalvelu voidaan myöntää yksilökohtaisesti, kun asiakkaan toimintakyky mahdollistaa turvalaitteiden käytön ja

  • asiakkaalla on terveyteen tai toimintakykyyn vaikuttava oire/sairaus, joka vaikeuttaa päivittäistä elämää ja aiheuttaa vaaratilanteita ja läheisten tuki ei ole riittävää
  • asiakas kaatuilee toistuvasti sisätiloissa
  • asiakkaan kuntoutumisvaihe on kesken sairaalasta kotiutumisen jälkeen

Asiakkaalle voidaan myöntää palvelutarpeen arvion perusteella myös erilaisia lisälaitteita, kuten ovihälytin, GPS-laite, palohälytin, kaatumishälytin tai muita lisälaitteita.

Turva-auttamispalvelun asiakasmaksu on tasasuuruinen, eli se on tuloista riippumaton maksu. Se ei kerrytä maksukattoa. Lopullisen päätöksen turva-auttamispalveluiden asiakasmaksuista tekee Pohteen aluehallitus.

Tarkemmat perusteet turva-auttamispalveluiden ja lisälaitteiden myöntämiseen löydät täältä:

Turva-auttamisen palvelujen myöntämisen perusteet

Turva-auttamispalvelun asiakasmaksut 1.11.2023 alkaen

Tiedot ja ohjeet hakemiseen päivittyvät Pohteen verkkosivuille myöhemmin.