Vaalan sote-palveluihin tulee muutoksia: keskustelutilaisuus alueen asukkaille 1.3.

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto on hyväksynyt syksyllä 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelman toimeenpanoa valmistellaan parhaillaan. Se tuo mukanaan muutoksia Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteistä valmistellaan toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpanosuunnitelmat viedään aluehallitukselle tiedoksi, jonka jälkeen lopulliset päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. Kaikista henkilöstöön vaikuttavista muutoksista käydään yhteistoimintamenettelyt henkilöstön kanssa.

Pääosin muutokset palveluissa tapahtuvat myöhemmin vuoden 2023 aikana tai tulevina vuosina. Joissain toimipisteissä toimeenpanoa on tarpeen nopeuttaa esimerkiksi merkittävien henkilöstön saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi. Yksi näistä toimipisteistä on Vaalan terveyskeskuksen akuuttiosasto.

Vaalan akuuttiosaston sulkeutuminen saattaa aikaistua – kotiin annettavia palveluita vahvistetaan

Järjestämissuunnitelman mukaan Vaalan akuuttiosaston oli määrä sulkeutua tulevana syksynä. Osastoa ei kuitenkaan todennäköisesti pystytä pitämään yllä tämänhetkisellä työntekijäresurssilla, ja osaston sulkeutuminen saattaa aikaistua tälle keväälle. Vaalan akuuttiosastolla on 12 potilaspaikkaa ja henkilöstöresurssi on tällä hetkellä 9,5 henkilötyövuotta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Koillismaan, Lakeuden ja Oulunkaaren terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen palvelualuejohtaja Pia Piispasen mukaan akuuttiosaston sulkeminen ei tapahdu ennen kuin järjestämissuunnitelman mukaiset, korvaavat palvelut ovat käytössä. Kotisairaalatoimintaa ja kotiin annettavia palveluita vahvistetaan.

”Kotiin annettavilla palveluilla voidaan vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä ja asiakas saa palvelua tutussa ympäristössä passivoivan osastohoidon sijasta. Vaalassa muutosten edessä ollaan nyt nopeammalla tahdilla kuin ennakoitiin ja muutos ymmärrettävästi huolettaa. Kukaan ei kuitenkaan jää ilman tarpeen mukaista hoitoa”, jatkaa ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Mervi Koski.

Perusterveydenhuollon akuuttiosastoilla toteutetaan lääkärin valvontaa vaativaa lyhytaikaista hoitoa. Osastoille voidaan ottaa potilaita esimerkiksi vastaanoton tai päivystyksen kautta tai sairaalasta jatkohoitoon muun muassa leikkauksen jälkeen. Asiakas on akuuttiosastolla keskimäärin alle viikon ajan.

Keskustelutilaisuus Vaalan muutoksista asukkaille 1.3. kello 18 kunnantalon valtuustosalissa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää suunnitelmia koskevan tiedotustilaisuuden alueen asukkaille. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.3. kello 18 Vaalan kunnantalon valtuustosalissa. Tilaisuudessa asukkaat pääsevät kuulemaan ja keskustelemaan vaalalaisten palveluista tulevaisuudessa.

 

Yhteyshenkilöt

Mervi Koski
Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja
mervi.koski@ouka.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Päivi Peltokorpi
Toimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
paivi.peltokorpi@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde