Ikäihmisten palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palvelutalossa voit asua itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja, esimerkiksi aterioita ja muita kotiin annettavia palveluja.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa saat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon. Asuminen on kodinomaista. Jokaisella asukkaalla on vuokrasuhde omaan huoneeseen, jonka voi kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Asukkailla on käytettävissä yhteisiä tiloja. Asumiseen sisältyy hoiva ja huolenpito asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella, ateriat, siivous, pyykkihuolto ja kulttuurinen toiminta.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää voi asua turvallisesti kotonaan kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, toisin kuin tavallisessa palveluasumisessa. Jokaisella asukkaalla on oma hoitaja, joka vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on elämän loppuvaiheen koti.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi ikäihmisten palveluohjaukseen tai ikäneuvolaan. Sieltä saat lisätietoja ja käytännön ohjeita.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen, Lumijoki

Palvelutalo Lumilyhdyssä järjestetään tehostettua palveluasumista ikäihmisille ja erityisryhmille.Tehostettu palveluasuminen on asumista asumisyksikössä omassa asunnossa. Tehostettu palveluasuminen on palvelukokonaisuus, joka kattaa myös seuraavat osa-alueet asiakkaan arjessa:

– Asiakkaan hoidon ja hoivan suunnittelu, koordinointi ja toteutus
– Asiakkaan ja hänen läheisten tarvitseman ohjauksen ja neuvonnan toteutus
– Syöminen, juominen ja lääkehoito
– Peseytyminen, pukeutuminen ja asiakkaan erityistoiminnot
– Toiminnallisuus ja aktiviteetit
– Nukkuminen ja lepo
– Siivous- ja vaatehuoltopalvelut
– Asiakkaan arjen asiointi

Lähtökohtaisesti asiakas asuu asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. Tavoitteena on, että asiakas voi asua yksikössä kahden hoitajan avustamana, jollei hoito vaadi jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa tai jatkuvasti erityisiä sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Palvelu perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä tuetaan heidän omia voimavaroja.

Toimi näin

Jätä hakemus hyvinvointipäällikölle.

Palvelupaikka
Palvelukeskus Lumilyhty

Lumijoentie 1237, 91980 LUMIJOKI

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö, kotihoito ja kotisairaanhoito.

Palvelunumerot
Lumilyhty, puhelinnumero
Palvelunumero
040 562 6167
Sairaanhoitaja/Tiimivastaava
040 515 0479
Vastuuyksikköpäällikkö
044 497 3617

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö

Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja:

  • asunnon muutostyöt,
  • tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu,
  • turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet,
  • kotihoito ja kotisairaanhoito,
  • liikkumista tukeva palvelu,
  • omaishoidon tuki,
  • asumispalvelu,
  • perhehoito,
  • päivätoiminta,
  • arviointi- tai kuntoutusjakso.

PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.