Ikäihmisten palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palvelutalossa voit asua itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja, esimerkiksi aterioita ja muita kotiin annettavia palveluja.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa saat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon. Asuminen on kodinomaista. Jokaisella asukkaalla on vuokrasuhde omaan huoneeseen, jonka voi kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Asukkailla on käytettävissä yhteisiä tiloja. Asumiseen sisältyy hoiva ja huolenpito asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella, ateriat, siivous, pyykkihuolto ja kulttuurinen toiminta.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää voi asua turvallisesti kotonaan kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, toisin kuin tavallisessa palveluasumisessa. Jokaisella asukkaalla on oma hoitaja, joka vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on elämän loppuvaiheen koti.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi ikäihmisten palveluohjaukseen tai ikäneuvolaan. Sieltä saat lisätietoja ja käytännön ohjeita.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen, Pudasjärvi

Tehostettua asumispalvelua järjestetään asumispalveluyksiköissä. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki.

Toimi näin

Asumispalvelupaikkaa haetaan ensisijaisesti Omahoitopalvelun kautta. Asumispalveluhakemukset käsitellään kuukausittain SAP (selvitys, arvio, palveluohjaus) -työryhmässä. Päätöksen asumispalvelupaikan myöntämisestä tekee vanhuspalvelujohtaja.

Palvelupaikka
Hirsikartano
Osoite
Kauppatie 41,
93100 PUDASJÄRVI

Hirsikartano on ikäihmiselle tarkoitettu ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö.

Palvelupaikka
Pudasjärven palvelukoti Kurenkartano
Osoite
Juhontie 8 A,
93100 PUDASJÄRVI

Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja tilapäishoidon yksikkö

Palvelunumerot
Följari asumispalveluyksikkö
Palvelunumero
040 630 4502
Palvelunumero
040 662 0837

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyvistä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Följari-osastolta.

Palvelunumerot
Ikäihmisten palveluohjaus, Pudasjärvi, puhelinnumero
Pudasjärvi
040 701 2230
Puhelinaika
Ma

9-10

Ti

9-10

Ke

14-15

To

9-10

Pe

9-10

Ikäihmisten palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä. Sinulle neuvotaan, mitä palveluita voit saada kotiin ja mitä palveluita voit saada kodin ulkopuolella. Sinua ohjataan palveluihin hakeutumisessa ja saat tietoa siitä, mitä niiden käyttö edellyttää. Palveluohjaaja ohjaa sinua tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Palvelunumerot
Naakeli asumispalveluyksikkö
Asukastiedustelut
040 646 9045
Yöhoitaja kello 20.45 - 07.00
040 662 0837

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyvistä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Naakeli-osastolta.

Palvelunumerot
Pudasjärven palvelukoti Kurenkartano, puhelinnumerot
Kullero, hoitajat
040 826 6555
Vanamo, hoitajat
040 826 6551
Leinikki, hoitajat
040 826 6553
Talvikki, hoitajat
040 826 6550
Kullero/Vanamo, yöhoitaja klo 21:00 - 7:00
040 565 0183
Leinikki/Talvikki, yöhoitaja klo 21:00 - 7:00
040 826 6552
Vastuuyksikköpäällikkö
040 590 6370
Kullero/Vanamo, sairaanhoitaja
040 661 9865
Leinikki, sairaanhoitaja
040 682 5118
Talvikki, sairaanhoitaja
040 561 0505

Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon yksikkö

Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja:

  • asunnon muutostyöt,
  • tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu,
  • turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet,
  • kotihoito ja kotisairaanhoito,
  • liikkumista tukeva palvelu,
  • omaishoidon tuki,
  • asumispalvelu,
  • perhehoito,
  • päivätoiminta,
  • arviointi- tai kuntoutusjakso.

PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.