Päihdepalvelut

Palvelun sisältö

Päihdepalveluja on saatavana
– sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksena ja neuvontana
– päihteettömyyttä tukevina tai ongelmakäytön haittoja vähentävinä sosiaalipalveluina
– päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluina
– päihdehuollon erityispalveluina.

Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.

Laitoshoito tai -kuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia.

Katkaisuhoidossa keskeytetään päihteiden käyttö ja hoidetaan vieroitusoireita ja muita päihteiden aiheuttamia haittoja. Katkaisuhoito avohoidossa tai laitoksessa kestää tavallisesti enintään 1-2 viikkoa.

Hoito ja kuntoutus perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne toimivat luottamuksellisesti.

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia ja jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen syntymistä. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan muun muassa vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin sekä tunnistamalla päihdehaittojen suojaavia ja riskitekijöitä.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, tupakkaan, huumausaineisiin sekä muihin päihtymiseen käytettäviin aineisiin. Myös rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat ehkäisevän päihdetyön piiriin.

Ehkäisevä päihdetyö sisältyy eri toimijoiden perustehtävään aina puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen kautta saumattomaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.

Toimi näin

Hakeudu avopalveluihin oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä paikalliseen sosiaalitoimistoon, terveyskeskukseen tai päihdeyksikköön, kuten A-klinikkaan. Laitoshoitoon tarvitaan useimmiten lähete. Terveytensä vaarantava tai väkivaltainen päihteiden ongelmakäyttäjä voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon, mutta se on käytännössä erittäin harvinaista.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulla on oikeus saada apua päihdeongelmasi hoitoon.

Raskaana olevalla päihteiden käyttäjällä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Oulu
Päihdepalvelut

Toimi näin

Jos sinulla on päihdeongelma, hae apua päihdepäivystyksestä, joka sijaitsee Yrttipellontiellä. Voit hakea apua päihdepäivystyksestä myös silloin, kun toivot pääseväsi laitosmuotoiseen päihdevieroitukseen. Jos terveydentilasi vaatii kiireellistä hoitoa, hakeudu lähimpään terveyskeskukseen.

Jos päihdepäivystys ja terveyskeskukset ovat kiinni, ota yhteyttä Oulun seudun yhteispäivystykseen, p. 116 117.

Laitoskuntoutus on palvelu, joka edellyttää asiakkuutta päihdepalveluissa. Laitoskuntoutus vaatii sekä sosiaalipalvelujen työntekijän että päihdetyöntekijän tekemän palvelutarpeen arvion. Päätös laitoskuntoutuksesta tehdään erillisessä työryhmässä.

Verkkoasioinnit

Sähköinen ajanvaraus, Oulu

Voit varata, perua tai siirtää ajan neuvoloihin ja tietyille kiireettömille vastaanotoille.

Palvelunumerot

Kenttätien palvelukeskus, puhelinnumero

Kenttätien palvelukeskus sijaitsee Myllytullissa. Palvelukeskus on päihdeasiakkaiden ja asunnottomien lyhytaikaisasumisen yksikkö.

Avoinna ympäri vuorokauden

Kenttätien palvelukeskus
044 703 6172
Näytä lisää
Tiimivastaava
044 703 6078
Palveluesimies
044 703 6170
Päihdeklinikan palvelunumero

Tämä numero on tarkoitettu Päihdeklinikan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille neuvontaa varten.

Puhelinajat
Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.
Selviämisaseman neuvontanumero

Tämä numero on vain Selviämisaseman palvelua koskevaa neuvontaa varten. Selviämisasema toimii Oulussa osana Päihdeklinikan toimintaa ja sinne ohjaudutaan viranomaisten kautta. Selviämisasema palvelee koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väestöä. Selviämisasemalle ohjaudutaan aina viranomaisten kautta, eli sinne ei voi hakeutua itse.

Puhelinajat
Ma 00:00 - 14:00
Pe 21:30 - 00:00
La 00:00 - 00:00
Su 00:00 - 00:00
Selviämisaseman asiakasnumero
040 318 6688
Terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste Oulun Vinkki, puhelinnumero

Terveysneuvontapiste Oulun Vinkki palvelee suonensisäisiä huumeita käyttäviä henkilöitä. Vinkissä voi vaihtaa käytetyt pistosvälineet puhtaisiin ja hyödyntää terveydenhoitajan ja päihdetyöntekijöiden tarjoamia palveluita anonyymisti ja maksutta. (Ainoastaan rokotuksia, verikoelähetteitä ja lääkärin asettamaa ehkäisykapselia tai hormonikierukkaa varten tarvitaan henkilötiedot.)

Vinkin palveluihin kuuluu:
– terveysneuvontaa
– huumeruiskujen ja neulojen vaihtoa
– rokotuksia, (hepatiitti-, influenssa ja jäykkäkouristusrokotteet)
– hoitoonohjausta
ja sosiaalineuvontaa
– HIV- ja C-hepatiittipikatestauksia
– naisten ehkäisyneuvontaa ja maksuton ehkäisy (hormonikierukka, ehkäisykapseli, ehkäisypillerit)

Oulun Vinkissä on mahdollisuus saada tietoa päihdepalveluista. Lisäksi paikalla on joka kerta terveydenhoitaja ja kerran kuussa lääkäri.

Puhelinajat
Soittoaika
Ma 16:30 - 17:30
Ke 16:30 - 18:30
Puhelinpalvelu toimii Vinkin aukioloaikoina
044 703 6160
Tukiasuminen ja ohjaajapalvelut, päihdehuolto

Lue tarkempi kuvaus alta

Palvelupaikat

Aikuissosiaalityö (Oulunsalon ja Kaakkurin suuralueet)

Palvelualueen postinumerot: 90460, 90470, 90410, 90420

Osoite
Pesätie 11, 90420 Oulu

Avokuntoutus

Avokuntoutus on suunnattu henkilöille, jotka kamppailevat eri riippuvuuksien kanssa ja tavoittelevat raitista, päihteetöntä elämää.

Ryhmä sopii henkilölle, joka on jo edennyt toipumisessaan. Kuntoutusjakso kestää 7 viikkoa, ja ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päihteiden käyttö katkaisee kuntoutuksen.

Avokuntoutusta ohjaavat avopäihdepalvelujen työntekijät, mutta avokuntoutuksessa käytetään myös oman toipumiskokemuksen omaavia vertaisohjaajia ja kokemusasiantuntijoita. Avokuntoutukseen haetaan joko oman päihdetyöntekijän kautta tai päihdepäivystyksen kautta.

Avokuntoutuksessa käytettävien ryhmämenetelmien taustalla on suuntauksia perheterapiasta, narratiivisuudesta sekä toipumiskulttuurista. Se on vertaisuuteen perustuvaa, ja kuntoutujaa ohjataan jatkamaan toipumisestaan huolehtimista kuntoutuksen jälkeenkin vertaisryhmissä.

Osoite
Tuirantie 7, 90500 Oulu

Avopäihdepalvelut, eteläinen alue

Avopäihdepalveluissa hoidetaan päihde- ja rahapeliriippuvaisia asiakkaita.

Yksiköihin hakeudutaan hoitoon arkisin yhteisen Yrttipellontiellä toimivan päivystysvastaanoton kautta.

Osoite
Yrttipellontie 6, 90230 Oulu

Avopäihdepalvelut, pohjoinen alue

Avopäihdepalveluissa hoidetaan päihde- ja rahapeliriippuvaisia asiakkaita. Yksiköihin hakeudutaan hoitoon arkisin yhteisen Yrttipellontiellä toimivan päivystysvastaanoton kautta.

Osoite
Kangastie 16, 90500 Oulu

Haukiputaan avopäihdepalvelut

Hoitoon ohjaudutaan Yrttipellontiellä sijaitsevan päihdepäivystyksen kautta.

Osoite
Simppulantie 15, 90830 Oulu

Kenttätien palvelukeskus

Kenttätien palvelukeskus sijaitsee Myllytullissa. Palvelukeskus on päihdeasiakkaiden ja asunnottomien lyhytaikaisasumisen yksikkö.

Avoinna ympäri vuorokauden

Osoite
Nahkatehtaankatu 7, 90130 OULU
Katso kartalta

Päihdeklinikka

Päihdeklinikalla järjestetään katkaisu- ja vieroitushoitoa sekä korvaushoidon aloituksia ja korvaushoidon tiivistämisjaksoja.

Aukioloajat
Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Osoite
Kajaanintie 48 C, 90220 Oulu
3. kerros

Päihdepäivystys

Päihdehoitoon hakeudutaan päihdepäivystyksen kautta. Päihdepalveluihin voi hakeutua kuka tahansa omasta tai läheisensä päihdekäytöstä tai rahapelaamisesta huolestunut oululainen. Päihde- ja peliriippuvuuden hoitoon ei tarvita erillistä lähetettä.

Päihdepäivystykseen voi tulla aikaa varaamatta. Saavuthan paikalle ennen kello 14, jotta hoitosi olisi mahdollisimman sujuvaa. Aukioloaikojen ulkopuolella ota yhteyttä Oulun seudun yhteispäivystykseen, p. 116 117.

Aukioloajat
Ma 08:00 - 15:30
Ti 08:00 - 15:30
Ke 08:00 - 15:30
To 08:00 - 15:30
Pe 08:00 - 14:30

Osoite
Yrttipellontie 6, 90230 Oulu

Päihdetyön kokemusasiantuntija

Päihdepalveluissa on mahdollista saada tukea kokemusasiantuntijalta. Kokemusasiantuntija on sosiaali- ja terveysjärjestön sekä tehtävään kouluttama henkilö, jolla on omakohtaista tai läheisenä olemisen kokemusta pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. Kokemusasiantuntijan vastaanotolle hakeudutaan oman työntekijän tai päihdepäivystyksen kautta.

Osoite
Yrttipellontie 6, 90230 Oulu

Selviämisasema

Selviämisasema tarjoaa turvallisen ja rauhallisen ympäristön täysi-ikäisille päihtyneille henkilöille, jotka eivät kykene sillä hetkellä huolehtimaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan raskaan päihtymystilan vuoksi. Selviämisasema toimii Oulussa osana Päihdeklinikan toimintaa ja sinne ohjaudutaan viranomaisten kautta. Selviämisasema palvelee koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väestöä.

Jos asiakas tarvitsee päihtymyksen seurannan lisäksi muuta päivystyksellistä sairaanhoitoa, se toteutetaan edelleen Oulun yhteispäivystyksessä.

Aukioloajat
Ma 00:00 - 14:00
Pe 21:30 - 00:00
La 00:00 - 00:00
Su 00:00 - 00:00

Osoite
Kajaanintie 48 C, 90220 Oulu
1. kerros, H-siipi

Terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste Oulun Vinkki

Terveysneuvontapiste Oulun Vinkki palvelee suonensisäisiä huumeita käyttäviä henkilöitä. Vinkissä voi vaihtaa käytetyt pistosvälineet puhtaisiin ja hyödyntää terveydenhoitajan ja päihdetyöntekijöiden tarjoamia palveluita anonyymisti ja maksutta. (Ainoastaan rokotuksia, verikoelähetteitä ja lääkärin asettamaa ehkäisykapselia tai hormonikierukkaa varten tarvitaan henkilötiedot.)

Vinkin palveluihin kuuluu:
– terveysneuvontaa
– huumeruiskujen ja neulojen vaihtoa
– rokotuksia (hepatiitti-, influenssa ja jäykkäkouristusrokotteet)
– hoitoonohjausta
ja sosiaalineuvontaa
– HIV- ja C-hepatiittipikatestauksia
– naisten ehkäisyneuvontaa ja maksuton ehkäisy (hormonikierukka, ehkäisykapseli, ehkäisypillerit)

Oulun Vinkissä on mahdollisuus saada tietoa päihdepalveluista. Lisäksi paikalla on joka kerta terveydenhoitaja ja kerran kuussa lääkäri.

Aukioloajat
Aukioloaika
Ma 16:30 - 17:30
Ke 16:30 - 18:30

Osoite
Kajaanintie 46 A, 90220 Oulu

Verkkosivut

Terapianavigaattori

Kun tarvitset apua mielenterveyteen liittyvissä asioissa, aloita täyttämällä Terapianavigaattori verkossa. Jos haluat hakea apua mielenterveyspalveluista, löydät mielenterveyspalvelujen yhteystiedot etsimällä Pohteen palvelujen joukosta Mielenterveyspalvelut. Valitse sen jälkeen kuntavalikosta oma asuinpaikkakuntasi.

Terapianavigaattori on verkkokysely, joka kartoittaa mielenterveys- ja päihdeongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita ja toiveita. Kyselyn voi täyttää kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö. Se vie aikaa noin 20–30 minuuttia. Palvelu ei vaadi tunnistautumista ja voit täyttää kyselyn nimettömästi. Ota talteen koodi, jonka saat lopuksi. Mielenterveyspalvelujen ammattilainen näkee sillä tuloksesi ja se auttaa hoidon tarpeen arvioinnissa.