Perhekuntoutus

Palvelun sisältö

Perheesi saa perhekuntoutuksessa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon ja laitoshoidon tukitoimi. Kuntoutus on suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea sinua kasvatustehtävässä, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja taata lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos tarvitset esimerkiksi
– tukea toimivan päivärytmin rakentamiseen
– apua ruoanvalmistuksesta ja muista kodin tehtävistä huolehtimiseen
– tukea lastenkasvatukseen
– neuvoa talouden hallintaan
– neuvoa perheen tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Perhekuntoutus, Oulu

Perheesi voi saada perhekuntoutusta sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana. Perhekuntoutusta saavat eri-ikäisten lasten perheet eri toimintaympäristöissä.

Perheesi voi tulla vauvaperheiden VAAVI-päiväperhekuntoutusryhmään, jos sinulla on ollut päihdepulma ennen vauvan odotusaikaa. Tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja turvallisen kiintymyssuhteen rakentumista sekä tarjota vertaistukea. Vauvan tulisi olla iältään 0-6 kuukautta, kun ryhmä alkaa.
Voit tulla ryhmään myös, jos perheesi odottaa vauvaa raskauden viimeisellä kolmanneksella. Ryhmä kokoontuu kolmena päivänä viikossa Mellenius-talolla. Kuntoutusjakso kestää yhden lukukauden.

Jos perheessäsi on taapero- tai leikki-ikäisiä lapsia ja jos perheesi hyötyy tiiviistä tuesta, voit saada perhekuntoutusta päiväperhekuntoutus HELMESSÄ. Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen, perheen yhteisen ilon löytyminen, lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä elämän ja arjen hallinnan vahvistaminen. HELMESSÄ perheesi saa myös vertaistukea. Kuntoutusta on kolmena päivänä viikossa Mellenius-talolla. Kuntoutusjakso kestää yhden lukukauden.

Jos perheessäsi on esi- tai alakouluikäisiä lapsia ja jos perheelläsi on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa, perheesi voi saada perhekuntoutusta koululaisten perhekuntoutus KOMPISSA. Tavoitteena on muun muassa toimivan perhedynamiikan rakentuminen ja perheen yhteisen ilon löytyminen puhumalla ja tekemällä. Vertaistukea on sekä lapsille että vanhemmille. Kuntoutusjakso kestää lukukauden. Kuntoutusta voitte saada toiminnan sisällöstä riippuen eri vuorokauden aikoina Mellenius-talolla.

Toimi näin

Keskustele perheesi hyvinvointiin liittyvistä asioista ja pulmista sosiaali- ja/tai terveydenhuollon työntekijäsi kanssa. Hän ohjaa teidät tarvittaessa perhekuntoutukseen.

Jos perheesi ei ole sosiaalihuollon asiakas, ota yhteyttä perhesosiaalityöhön tai lastensuojeluun, missä asiantuntijat arvioivat yhteistyössä perheesi kanssa perheesi palvelutarve.

Palvelupaikka
Mellenius-talo

Peltolankaari 18 A-talo, 90230 OULU

Mellenius-talo sijaitsee Peltolan kaupunginosassa kerrostalon alakerrassa.

Palvelunumerot
Lapsiperheiden palveluneuvonta
Palvelunumero
040 650 6014
Puhelinaika
Ma

9-11

Ti

9-11

Ke

9-11

To

9-11

Pe

9-11

Numerosta saat neuvontaa perhesosiaalipalveluista.

Palvelunumerot
Perhekuntoutus
Vaavin ohjaaja, tiimivastaava
044 703 6210
Vaavin ohjaaja
044 703 6681
Helmen ohjaaja
050 438 4296
Helmen ohjaaja
050 565 9045
Kompin ohjaaja
050 592 4561
Kompin ohjaaja
044 703 6922
Aulaemäntä
050 570 6768

Kysy perhekuntoutuksen puhelimesta lisätietoja perhekuntoutuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perheesi voi saada perhekuntoutusta sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana.