Elintapaverkosto

Mikä on elintapaverkosto?

Pohjois-Pohjanmaan elintapaverkosto on avoin verkosto, johon voi tulla mukaan kaikki elintapaohjauksen kehittämisestä kiinnostuneet toimijat Pohjois-Pohjanmaalla.

Verkoston tavoitteena on edistää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua, tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Se kokoaan yhteen elintapaohjauksen toimijat eri puolilta maakuntaa. Elintapaverkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä, ratkotaan elintapaohjaukseen liittyviä haasteita sekä löydetään uusia yhteistyökumppaneita. Elintapaverkoston toimintaa ohjaa kerran kuukaudessa kokoontuva elintapaohjauksen työnyrkki, joka koordinoi ja tunnistaa elintapoihin liittyviä ajankohtaisia asioita ja kokoaa pohjoispohjalaisten elintapoihin liittyvää tilannekuvaa sekä osallistuu alueellisen hyvinvointikertomuksen laatimiseen elintapojen osalta.

Elintapaverkosto kokoontuu säännöllisesti noin neljän kuukauden välein virtuaalisten työkokousten merkeissä. Lisäksi verkosto järjestää kerran vuodessa ajankohtaisseminaarin, jossa aiheena ovat kansalliset ja alueelliset elintapaohjauksen ajankohtaisaiheet.

Liity mukaan verkostoon! Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä tai sähköpostitse: Sara Veteläinen, sara.vetelainen (at) pohde.fi

 

Muita elintapoihin liittyviä verkostoja Pohjois-Pohjanmaalla