Mikä on Pohjois-Pohjanmaan osallisuusverkosto?

Mitä osallisuus on?

Oletteko miettineet mitä osallisuus on? Tai miten ja millä keinoin saadaan mukaan myös ne, jotka jäävät kotiin tai ne, joiden ääni ei kuulu?

Osallisuusverkosto tarjoaa alustan tiedonjaolle, yhteiselle ideoinnille ja keskustelulle sekä esittelee hyviä käytäntöjä.

Osallisuusverkostosta saat

  • Ajankohtaista tietoa osallisuudesta
  • Hyvien käytäntöjen esittelyjä
  • Tukea kuntien osallisuustyöhön
  • Yhteistä ideointia osallisuuden edistämiseksi
  • Tietoa ajankohtaisista tilaisuuksista ja tapahtumista.

Verkostolla on oma Teams-alusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alla, johon kerätään tietoa osallisuutta edistävistä toimintamalleista, tapahtumista sekä materiaalia osallisuusverkoston tapaamisista.

Osallisuusverkosto on yksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin teemaverkostoista. Osallisuusverkoston sisällöstä vastaavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Sokra-hanke ja Yhdessä osallisuutta-hanke.

Kenelle verkosto on tarkoitettu ja miten siihen voi liittyä? Pohjois-Pohjanmaan osallisuusverkosto on avoin kaikille osallisuudesta kiinnostuneille toimijoille. Teemoina syksyllä 2022 on esimerkiksi esitelty eri kuntien osallisuustyötä, osallistavaa viestintää, osallisuusindikaattoreita, toimivia osallisuuden malleja ja tietysti keskustelua.

Verkoston osallistujat rakentavat verkoston, joten uudet aiheet ja ideat ovat tervetulleita. Kannustamme liittymään mukaan osallisuusverkostoon ja miettimään kuka/ketkä kunnastanne olisivat kiinnostuneita tämän verkoston toiminnasta. Osallisuustyötä tehdään monella eri toimia-alalla ja siksi asiasta kannattaa keskustella poikkihallinnollisesti.

Osallisuusverkostoon pääset liittymään ilmoittamalla asiasta sähköpostitse Piritta Pietilä-Litendahlille, piritta.pietila-litendahl@odl.fi

Lisätietoja verkoston toiminnasta antavat osallisuusverkoston vetäjät:
Suvimaria Saarenpää, projektipäällikkö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, suvimaria.saarenpaa@hdl.fi
Piritta Pietilä-Litendahl, palveluvastaava, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö,
piritta.pietila-litendahl@odl.fi